עו”ד הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת הרגל ויתרונותיו

למרבה הצער, בעיות כלכליות ושקיעה בביצת החובות, מהווים מנת חלקם של, חייבים, רבים בארץ ובעולם. במדינת ישראל, ישנן 2 דרכים עיקריות, בהן מתנהלים הליכי גביית חיובים. הדרך הראשונה, הינה דרך לשכת ההוצאה לפועל והשנייה, באמצעות הליכי פשיטת הרגל. במאמר זה ניגע, בעיקר, בדרך השנייה, קרי הליך פשיטת הרגל
הליך פשיטת הרגל הינו, בעצם, מנגנון בו אדם, אשר בתום לבו נקלע לחובות, שאין ביכולתו להחזירם, מחזיר לנושים כמה שיוכל, כאשר בסוף השביל ממתין ההפטר המיוחל. כלומר, המדובר בפטור מחובות, החייב, שנותרו וכניסה, לחיים חדשים ונקיים מחובות. כל זאת כמובן, בכפוף לכך שהחייב עומד בתנאים שנקבעו בדין, כגון כניסה לחובות, כאמור, בתום לב וכדומה.

יתרונות ההליך

צו כינוס- בחלק ההתחלתי, של הליך פשיטת הרגל, מתבקש צו לכינוס נכסיי החייב. לקבלת צו זה יתרונות, בלתי מבוטלים, מבחינתו של החייב. ראשית, מרגע שניתן צו הכינוס, נכנסים מיד כל ההליכים המשפטיים שמתנהלים, כנגד החייב, בהוצאה לפועל, להקפאה. קרי, ניתן צו עיכוב הליכים. היתרון הברור, העולה מנקיטת צעד זה, הינו, כי לחייב אשר לדאבון הלב, התרגל, לעתים זה מכבר, לדפיקות על דלתו מגובי ההוצאה לפועל. אותו חייב, זוכה לפתע לשקט והלחץ, מן הנושים, יורד. כמובן, שהחייב ממשיך לשלם, כל חודש, סכום כסף, לרוב סמלי, אשר נקבע לו ואשר מתווסף לקופת הנושים. יתרון נוסף שטומן בחובו צו הכינוס, הינו לטובת הנושים הפעם, כלומר אסיפת כל נכסי החייב והגנה, עליהם, לא אך מן הנושים, אלא מפני החייב עצמו. שכן, ישנה תופעה, ידועה, של העדפת נושים, אשר נוקטים בהם חייבים רבים. כל זאת בעיקר, חייבים, אשר נטלו הלוואות בשוק האפור ותחת איומים מעדיפים להחזיר, ראשית, לגורמים עבריינים, אשר מאיימים על שלומם.
אסיפת נושים- לאחר שניתן צו הכינוס, תכונס אסיפת הנושים. בין יתר סמכויותיה, של אסיפת הנושים, מצויה, הגעת הנושים להסדר פשרה, עם החייב, בכל הנוגע לחובותיו להם. כפועל יוצא מן האמור, היה והנושים מסכימים להסדר, הפשרה, הרי כי הליכי פשיטת הרגל, של החייב, עשויים להסתיים במהירות גדולה, יותר, מאשר מיצוי ההליכים בדרך המלאה. 
הפטר- אין כל ספק, כי יתרונם, הבולט, של הליכי פשיטת הרגל וזאת, אף, בהשוואה להליכים המתנהלים כנגד חייבים בהוצאה לפועל, הינו צו ההפטר המיוחל, שניתן בסוף הליך פשיטת הרגל. אותו צו הפטר, כאמור, מהווה בעצם פטור, לחייב, מכל חובותיו אשר נותרו לו. חובות, שעקרונית לא יוכל להחזירם, אולי אף במשך שנים ארוכות. על כן, בזמן שחייב זוכה בצו הפטר, מחובותיו, בעיקרון, רשאי הינו לצאת לדרך חדשה ולפתוח דף חלק, ללא חובות ונושים.

ועל הרפורמה החדשה שמעתם?

למי שעדיין לא התוודע לרפורמה, שנכנסה בספטמבר 2013, בדבר הליכי פשיטת הרגל, להלן על קצה המזלג עיקריה:
בגדול נועדה הרפורמה כאמור, לאפשר לחייב להגיע להפטר, המיוחל ולהתחיל בחיים חדשים, כאשר הינו מודע למועד סיום ההליכים. וכל זאת, תוך ייעול הדרך וההתנהלות, למימוש נכסי החייב, לטובת הנושים.
בפועל הדברים אמורים, בביטול חלק מן ההגבלות שהיו מוטלות על החייבים, כגון עיקולים בחשבון הבנק וכדומה. בנוסף, על פי הרפורמה, תתוחם תקופת ההליכים, מיום מתן צו הכינוס ועד קבלת ההפטר, בלא יותר מבין 18-54 חודשים, הכול כמובן בהתאמת, כל, מקרה לגופו.

לסיכום, לאנשים אשר נקלעו ,בעל כורכם ובתום לבם, לכלא החובות, הרי כי לא אחת הליכי פשיטת הרגל וקל וחומר לאחר, כניסת, הרפורמה החדשה, עשויים להוות את האופציה העדיפה, להתמודדות עם המצב. שהרי, הליכי ההוצאה לפועל עלולים להימשך, כל החיים ולאדם שנקלע, בתום לב, לחובות לא מגיע לשבת ב"מאסר עולם", עקב אותן טעויות, אומללות, שביצע בעבר. נהפוך הוא, יש להעניק לו הזדמנות, נוספת, לחירות וחיים חדשים.