עו”ד דיני עבודה

דיני עבודה - זכויות עובדים

מאת : שטרייכמן - גלפנד משרד עורכי דין 

הסכמי עבודה

רבים מהעובדים אשר מגיעים למקום עבודה חדש, מוצאים עצמם מתבקשים על ידי מעבידם החדש או שמבקשים לעתים בעצמם, לחתום על הסכם עבודה אישי. עקרונית, זכויות העבודה של עובדי ישראל, מעוגנות בחקיקה ובפסיקה הרלוונטיות. וכן, בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה בתחומים שונים, עליהם חתומים נציגי העובדים ונציגי המעבידים. לכן, עקרונית כל מה שנכתב ומוסכם בחוזה העבודה האישי, אמור, לפחות "ליישר קו" עם רמת הזכויות המעוגנת בדין. כלומר תנאי החוזה האישי, צריכים להיות לפחות בגובה המינימום או יותר. אולם, וכפי שאנו יודעים כי מעסיקים רבים פונים לייעוץ אצל עו"ד המתמחים בענייני עבודה והללו תופרים עבורם חוזים אישיים עבור עובדיהם, שלכאורה מיטיבים עם העובד. אך בפועל, דווקא זכויותיו של האחרון נגרעות. וכיצד הדבר קורה?...

למשל סעיף ה-"אמון המיוחד"

כפי שציינו קודם לכן, הרי שזכויות העובדים מעוגנות ומוגנות בין השאר על ידי חוקי המגן הקוגנטים. שהכוונה כי המדובר בחוקים הבאים להגן על העובד, כאשר זה האחרון אינו יכול מבחינה חוקית לוותר על הגנתם. וזאת, כמובן בכדי שלא ינצלו זאת מעבידים פוטנציאלים. אחד מאותם חוקי מגן, הינו חוק שעות עבודה ומנוחה. לפי חוק זה, אסור להעביד עובד מעל מספר שעות מסוים ביום/שבוע וכיו"ב. בנוסף נקבע למשל תעריף לעבודה בסוף שבוע, לילות ועוד. עם זאת, המוח היהודי ממציא לנו פטנטים כל הזמן. ולכן, מעסיקים רבים מחתימים את העובדים שלהם על סעיף "אמון מיוחד". לפי סעיף זה, הרי העובד מצהיר כי תפקידו מצריך אמון מיוחד. וכן שלמעסיק, מאופי תפקידו של העובד, קשה לפקח על שעות עבודתו של העובד. כך, שבדרך כלל העובד זוכה לשכר "גלובאלי" גבוה לכאורה. אך, עם זאת הפרט המשמעותי ביותר בכל הסיפור הזה, הינו כי באופן חוקי כביכול חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על אותו עובד שחתם על סעיף זה של "אמון מיוחד". בכך, יהיו דומים תנאיו של אותו עובד למשרתים בצבא, במשטרה, שירות בתי הסוהר וכיו"ב. כלומר, שאין הגבלה להעביד את אותו עובד בלילה וביום ובערך והכול לפי צרכיו של המעסיק. במילים אחרות, ההגנה של שעות עבודה ומנוחה, מוסרת מעל ראשו של העובד והינו עתה תלוי "בחסדיו" של מעבידו.

סוגים של הסכמי עבודה

עקרונית, קיימים שלושה סוגים של הסכמי עבודה כפי שיפורט להלן:

  1. הסכם עבודה לתקופה בלתי מוגבלת- הסכם זה כשמו כן הינו. אינו מוגבל בזמן, לפי התנאים המצוינים בו. המשמעות של הדבר, הינה כי יחסי העבודה וליתר דיוק סיומם של אלה, אינם מוגדרים בהסכם מסוג זה. כך, שעקרונית יחסי העבודה לפי הסכם זה יסתיימו או בפיטורי העובד, או בהתפטרותו של האחרון. מה שכן יכול להשתנות בסעיפי ההסכם, הם חלקים המציינים תנאי עבודה כגון שיפור בשכר, שיפור בתנאים, קבלת רכב מהעבודה בתנאים מסוימים וכיו"ב.
  2. הסכם עבודה לתקופה מוגבלת- הסכם מסוג זה לרוב ייחתם כאשר המעסיק יודע כי הינו זקוק לעובד x לתקופה מסוימת ומוגדרת. וזאת כגון, החלפת עובדת שיצאה לחופשת לידה וכן, מילוי תפקיד מסוים לו זקוק המעסיק עד תאריך, או תקופה מסוימת ותו לאו.
  3. הסכם למשימה מסוימת-  כפי שסוג ההסכם הקודם, מגיע למלא מקום בתקופה מסוימת. הרי בדומה לכך, הסכם למשימה מסוימת. רק שכאן, המוגדרת בסעיפי ההסכם הינה המשימה. אחת הדוגמאות המוכרות ביותר להסכם שכזה, הינה התמחות כגון בעריכת דין, או בראיית חשבון, או רפואה. המשמעות העיקרית בהסכם שכזה, שהרי בכל הדוגמאות לעיל ההתמחות נמשכת לפחות שנה. אך כיוון שמדובר בהסכם למשימה מסוימת, עקרונית לא יהיו זכאים אותם מתמחים, למשל במשפטים, לכל הזכויות, כפי שזכאי להם לצורך העניין עובד שעבד שנה במקום עבודתו לדוגמה.

 

 

לסיכום מאמר זה יצויין...

כי הסכמי עבודה, הינם חוזים לכל דבר. ולכן, היה ומופר הסכם שכזה, יש לפתור את הסוגיה על ידי מומחה הן לדיני החוזים וכמובן דיני עבודה. לפיכך, היה והתחלתם מקום עבודה חדש, הינכם נדרשים לחתום על הסכם אישי ומפחדים שייפגעו זכויותיכם וכיוצא באלה. פנו עוד היום אל משרדנו, אשר לו ניסיון רב הן בדיני עבודה וכמובן בכל הפן המקצועי של דיני החוזים. ואנו נשמח לסייע בידיכם למצות את זכויותיכם שהינן לעתים רבות משידעתם בכל הנושא של הסכמי עבודה בפרט ודיני עבודה בכלל.