הרי אין בנמצא אדם אשר אינו מכיר אדם אחר שביצע סגירת מרפסת לחדר או הוסיף פרגולה ללא היתר בנייה. נכון, זהו תהליך הדורש סבלנות, השקעת זמן, עבודה עם בעלי מקצוע, בירוקרטיה וכסף רב ולכן, אזרחים רבים מוותרים על ה'תענוג' ומדלגים ישירות לביצוע העבודות. 

" />
עו”ד היתרי בנייה וחריגות בנייה

היתרי בנייה

מאת : שטרייכמן - משרד עורכי דין
 
הרי אין בנמצא אדם אשר אינו מכיר אדם אחר שביצע סגירת מרפסת לחדר או הוסיף פרגולה ללא היתר בנייה. נכון, זהו תהליך הדורש סבלנות, השקעת זמן, עבודה עם בעלי מקצוע, בירוקרטיה וכסף רב ולכן, אזרחים רבים מוותרים על ה'תענוג' ומדלגים ישירות לביצוע העבודות. רבים מן המניין אינם מודעים כלל לעובדה כי זוהי עבירה פלילית - עבירה אשר מגישים בגינה כתב אישום ואף מחמירים בענישה. ומה דינו של העבריין?

חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה – 1965, בסעיף 204 (א) קובע כי "המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בלא היתר כשביצוע העבודה או השימוש טעונים היתר לפי חוק זה או תקנה על פיו, דינו קנס (או) מאסר שנתיים, ובעבירה נמשכת - קנס נוסף (או) מאסר נוסף שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שקיבל הנאשם הודעה בכתב מהועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו". כמו כן, סעיף 204 (ב) לחוק התכנון והבנייה קובע כי "המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בסטייה מהיתר או מתכנית, דינו - מאסר שנה אחת ובעבירה נמשכת קנס כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 (להלן - חוק העונשין) לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לנאשם הודעה בכתב מהועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו".

במידה והורשע אדם בסעיף 204 בביצוע עבירה של בנייה בניגוד לחוק או היתר, סעיף 205 בחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה – 1965 שלהלן, מאפשר מתן צו הריסה בכדי להחזיר את המצב לקדמותו, להגשים את דיני התכנון והבנייה ובמטרה שהעבריין לא ייצא נשכר.

כמו כן, חשוב לציין כי קיימת אפשרות של מתן צו הריסה ללא הרשעה בהתאם לסעיף 212 לחוק העונשין התשל"ז 1977 שלהלן. סעיף זה בניגוד לסעיף 205, מעניק אפשרות לרשויות המקומיות לטפל ישירות במבנה עצמו ללא הרשעת בעלי הזיקה במטרה לשמור על הסדר הציבורי ולמנוע מטרדים מציבור, מאפשר להוציא צו הריסה גם כאשר חלה התיישנות על ענישת העבריין עצמו ואולם עבירת הבנייה אינה מתיישנת "לעולם". הליך זה למעשה, מגן על אילו אשר ירשו נכס מקרקעין עם עבירת בנייה אך מבצע העבירה נפטר ו/או לא ניתן לאתרו ו/או לא יודעים מי ביצע את העבירה.

היתר בנייה וחריגות בנייה במקרים של ירושה

על מנת להימנע מירושה של עבירות בתחום היתר וחריגות בנייה, מתביעה פלילית ו/או צווי הריסה, עם קבלת הנכס כדאי לבדקו היטב במחלקת הנדסה. המלצה נוספת היא בדיקה האם מדובר על מבנה לשימור המוכר על ידי העירייה והמועצה לשימור אתרים (בדיקה מומלצת לערים "עתיקות" ברחבי הארץ כגון : באר שבע, עכו, יפו, ירושלים וכו'). לאחרונה, משרדנו טיפל ביורשים שלפתע גילו כי הוגש נגד מבנה שירשו כתב אישום שכלל בין היתר, אישום בהתאם לסעיף 212 קרי, צו הריסה ללא הרשעה. לאחר מספר פעולות משפטיות נכונות משרדנו הצליח להוכיח כי : החלק במבנה שנגדו טענו כי נבנה בצורה לא חוקית נבנה לפני למעלה מדור ובצורה חוקית.

שטרייכמן - משרד עורכי דין

משרדנו הנמצא בעיר העתיקה באר שבע, מתמחה בדיני מקרקעין, במבנים לשימור ותיקי תיעוד. אנו פועלים מתוך היכרות עמוקה עם כל הגורמים המקומיים ופעילות ארוכת שנים באזור העמוס במבנים היסטוריים ושמורים, מספקים מענה לכל תושבי האזור הזקוקים לייצוג וייעוץ משפטי בתחום. נשמח לעמוד גם לשירותכם!

לייעוץ לחצו כאן