עו”ד התנגדויות שכנים

התנגדויות שכנים - חוק התכנון והבנייה

מאת : שטרייכמן - משרד עורכי דין
 
מדי שנה רבים בציבור מבקשים להרחיב או לשפץ את דירתם, לעיתים במהלך השיפוץ אנו עלולים להיתקל בקושי או התנגדות מצד השכנים שלנו. בשנת 2005 תוקן חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה 1965 (להן : "חוק התכנון והבנייה") וקבע כי לא די בפרסום התכנית לשינוי המתאר, אלא יש צורך להודיע "באופן אישי" לכל שכן ושכן הנמצא בצמידות לחלקה אותה רוצים לשנות. תיקון זה הינו דוגמא אחת מני רבות, לדין הסבוך הקיים בנושא תכנון ובנייה ומאיר בעיה בה רבים נתקלים - כיצד יש להתנהל בתחום זה אל מול שכניך לבניין.

לו די היה בהודעה לשכנים על הפסקת הבנייה, הרי שהיינו אומרים דיינו. אך כאן רק מתחילה מסכת הייסורים והסאגה המשפטית בדרך לשינוי מבנה הדירה ואין זה משנה כלל אם מדובר בשינוי פעוט כגון סגירת מרפסת / מסתור כביסה או שינוי גדול יותר של תוספות בנייה והרחבת הדירה. דוגמא אחת לכך היא סעיף 100 לחוק תכנון והבנייה, הקובע כי כל אדם הרואה את עצמו נפגע כתוצאה מתכנית מתאר רשאי להגיש התנגדות לבנייה, כמובן שפעמים רבות המתנגדים הם השכנים לבניין.

בהנחה כי מדובר בבניין מגורים משותף הרי שלא רק חוק תכנון והבנייה חל בעניינו, אלא שיש צורך להתחשב בתקנון הבית המשותף (המצוי או ספציפי לבניין), בתקנות סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית, סמכויות חוקר וסדרי עבודתו, התשמ"ט 1989 ובחוק המקרקעין, התשכ"ט 1969. עיננו רואות כי הדין החל בנושא הינו ערב רב של חוקים ותקנות בין אם מדובר בעניין פעוט ובין אם עסקינן בנושא רחב יותר.

התנגדויות שכנים בלתי הגיוניות?

מצב אבסורדי במיוחד בו ניתן להיתקל, הוא כאשר בעלי דירה בבניין מגורים משותף מבקשים להרחיב ולהוסיף ממ"ד, למרבה הפלא, מצד השכנים מתקבלת התנגדות, ללא התחשבות במצב הביטחוני המיוחד ששורר ברחבי הארץ והעובדה שממ"ד משמעו למעשה הצלת חיים.

אבסורד לא פחות גדול הוא כאשר מובעת התנגדות לדבר פעוט כגון מזגן. כיצד בכל זאת ניתן לפתור סוגיות אלו?

שטרייכמן - משרד עורכי הדין צבר ניסיון רב ובעל מומחיות מיוחדת בתחום דיני תכנון ובנייה תוך מתן דגש מיוחד על התמודדויות עם התנגדויות שכנים לבנייה. משרדנו מתמחה בטיפול מקצועי, ענייני ואיכותי בבעיות הקשורות לחוקי הבנייה.

לאחרונה, משרדנו טיפל בדייר שהתנגד לקבוצת דיירים מכמה בניינים סמוכים שהתאגדו וניסו בין היתר, לסגור פיר אוויר מעל מרפסת ביתו. המתנגד הגיע למשרדנו כאשר ידו על התחתונה ולאחר שזה ההפסיד בועדה המקומית ואולם, לאחר פעולות משפטיות נכונות והוכחת טענות של פגיעה בזכויותיו, חסימת אור ואוויר, השפעה ניכרת על איכות החיים של המתנגד, שינוי ממשי ופגיעה לא מצודקת במתנגד ההתנגדות התקבלה בועדת המשנה להתנגדויות והדיירים נדרשו לתקן את התוכנית ולהגיש תוכנית חדשה.
 
אם גם אתם מצויים בליבו של סכסוך שכנים בגין תוספות בנייה ו/או שינוי המתאר של בניינכם ו/או כל בעיה אחרת הנכם מוזמנים לפנות אלינו הן טלפונית והן באמצעות האינטרנט ואנו נעמוד לשירותכם על מנת לממש את זכויותיכם.