השירות בצבא ההגנה לישראל, הנו טומן בחובו לא אחת סכנות רבות וגדולות. אשר על כן, מדינת ישראל באמצעות קצין התגמולים ואגף השיקום, ערוכים למרבה הצער לקליטתם של פצועי צה"ל חדשים. " />
עו”ד נכה משרד הביטחון

תביעות נגד משרד הביטחון

כלל ידוע הנו, כי בארצנו השירות הצבאי אליו מתגייסים נערים ונערות, לרוב בהגיעם לגיל שמונה עשרה ובסיימם את ביה"ס התיכון, הינו שירות חובה. בנוסף, מטבעו של השירות הצבאי במדינת ישראל וכן, ובד בבד עם המצב הביטחוני, שאינו פשוט כלל ועיקר. הרי, שהשירות בצבא ההגנה לישראל, הנו טומן בחובו לא אחת סכנות רבות וגדולות. אשר על כן, מדינת ישראל באמצעות קצין התגמולים ואגף השיקום, ערוכים למרבה הצער לקליטתם של פצועי צה"ל חדשים. כאשר אלה, מצטרפים למשפחת נכי צה"ל והחולקים עמה את גורלם הקשה והמשותף. וכן לאור האמור נשאלת השאלה, היה ונפצעתם בשירות הצבאי, חלילה, או בחופשה ממנו בבית, האם מגיעה לכם הכרה כנכי צה"ל? על כל ההשלכות המשמעותיות של הדבר. וכל זאת, עקב האינטרס של המדינה לפצות את בניה ובנותיה, אשר נפצעו תוך הגנתם על המולדת, אם בגוף ואם בנפש. וכן, תוך שירות כזה או אחר במערכת הצבאית. כאשר ובנוסף לזאת, אף הסיבה, כי רבים מנכי הצה"ל בישראל, נשלחו ליחידות קרביות וזאת, מבלי שנשאלו לרצונם. ועל זאת, מקל וחומר, באה מדינת ישראל לפצותם.

מי מוגדר כ-"נכה משרד הביטחון"?

נכה של משרד הביטחון, קרי נכה צה"ל יכולים ראשית וכפי שנקבע במקור, להיות מוכרים חיילי צה"ל, אשר חלילה נפגעו במהלך שירותם הצבאי. וזאת, כפי שיתואר בהמשך. בנוסף לזאת, אף אנשים השייכים לשירות בתי הסוהר, אנשי משטרה, מוסד ושב"כ, יכולים גם הנם להגיש בקשה לקצין תגמולים, כי יכיר בהם כנפגעים ונכים של משרד הביטחון. וזאת, לצורך מיצוי זכויותיהם במסלול דומה. בכדי שפגיעתם של פלוני או אלמונית, תיחשב כמזכה אותם בקבלת זכויות נכי משרד הביטחון, קרי נכי צה"ל. הרי שעל הפגיעה בגינה תובעים, לקרות בזמן השירות הצבאי ועקב אותו שירות. כמו כן, ישנו מדרג של גובה אחוזי הנכות, אשר לפיו ייקבע האם יקבל אותו אדם, תגמולים חודשיים, מענק חד פעמי טיפול רפואי בלבד, או אך הכרה כנכה צה"ל בלבד, קרי 0% נכות. וזאת בכדי, שאותו חייל לצורך העניין, יוכל להגיש בקשתו לדיון חדש למול הוועדה הרפואית, חלילה במקרה של החמרה.

 

תהליך הגשת התביעה?

ראשית, חייל או מי ממשרתי המדינה הנ"ל, אשר נפצעו במהלך שירותם הצבאי או המשטרתי וכיו"ב, רשאים להגיש בקשתם או תביעתם להכרה כנכים של משרד הביטחון. לאחר מכן, היה וקצין התגמולים באגף השיקום במשרד הביטחון הכיר בפגיעה כי נגרמה בזמן ועקב השירות הצבאי, לצורך העניין. הרי, שיש להגיש תביעה לוועדה הרפואית של משרד הביטחון, אשר תקבע את גובה אחוזי הנכות, אם בכלל. כאן המקום לציין, כי על החלטתה של הוועדה הרפואית בכל הנוגע לגובה אחוזי נכות, ניתן לערער לפני וועדת הערר, ברמה של בית משפט שלום. בנוסף לזאת, על החלטה של וועדת הערר ניתן לערער בנושאים משפטיים בלבד לבית המשפט המחוזי, ביושבו כביהמ"ש לעניינים מנהליים. וכאשר, על החלטתו זו כנ"ל של המחוזי, ניתן לערער ברשות לפני כבוד בית המשפט העליון.

מקרה רלוונטי מהפסיקה...

במקרה אשר הוכרע על ידי כבוד בית המשפט השלום בחיפה, תבע איש קבע את משרד הביטחון ק. תגמולים, על פריצת מחלת סכרת סוג 1. מחלה, שלדידו נגרמה עקב דחק נפשי תוך שירותו הצבאי. בנוסף תבע הנ"ל את משרד הביטחון, בגין בעיות בגב, אשר נגרמו לו לטענתו כתוצאה משירותו הצבאי, כאשר הרים משקלים כבדים, דה אז. משרד הביטחון, כמובן, הכחיש מכל וכל את מעורבותו ואחריותו בנזקים המתוארים, על ידי התובע. וזאת בטענו, כי סוכרת מסוג 2, שלדידו התפרצה אצל התובע, אינה יכולה להיגרם מלחץ נפשי. וזאת כאשר בנוסף נטען, כי תנאי לחץ שכאלה, כלל לא התקיימו לטענת מפקדו לשעבר. בנוסף, באשר לבעיות הגב, נטען על ידי משרד הביטחון, כי המדובר בבלאי טבעי בגב ולא, כצעקתו של התובע. כבוד בית המשפט השלום, קיבל בסופו של יום את גרסתו של התובע, אלא כי אך ורק, בכל הנוגע למחלת הסוכרת. בהמשך לזאת נקבע, כי לא הוכח כי מחלת הסוכרת שפרצה אצל התובע, הנה מסוג 2 כנטען. כמו כן, נטה כבוד השופט לקבל את גרסתו של התובע, לפיה "שיחות קשות" שהתקיימו בין התובע למפקדו, הן שגרמו לפרוץ מחלת הסוכרת. דבר, אשר ייתכנותו אף מאוששת על ידי מספר מומחים. אשר על כן, בסופו של יום נקבע, כי יש להכיר במחלת הסוכרת של התובע, כי נגרמה עקב ובזמן שירות הקבע. בנוסף, חייב כבוד בית המשפט את המדינה בתשלום הוצאות המשפט של התובע בסך של 10,000 ₪.

לכן, היה ונפגעתם או מי מקרוביכם נפגע במהלך השירות הצבאי, אל תהססו ופנו עוד היום אל משרדנו. אנו נשמח לסייע לכם למיצוי זכויותיכם ולהעריך את סיכויי תביעתכם. וכל זאת, תוך שימוש בניסיוננו, השכלתנו והכשרתנו כעו"ד בתחום הנזיקין בכלל ותביעות נגד קצין התגמולים ומשרד הביטחון בפרט.

 

לייעוץ לחצו כאן