אחד מסוגי הפוליסות אותן ניתן לרכוש, הינו פוליסה לביטוח המכסה במקרה של חלילה גרם נכות מתאונה. " />
עו”ד נכות מתאונה

נכות מתאונה

אחד מסוגי הפוליסות אותן ניתן לרכוש, הינו פוליסה לביטוח המכסה במקרה של חלילה גרם נכות מתאונה. או במילים אחרות, במאמר זה נדון בנושא של פוליסת תאונות אישיות. לפוליסת תאונות אישיות יתרונות רבים וכמו כן, חסרונות בדומה לפוליסות אחרות. וכל זאת, כפי שיתואר בהמשך...

ראשית, ובכדי להבין האם מקרה x עומד בתנאי הפוליסה ומזכה בפיצוי בגין נכות שנגרמה חלילה לפלוני. בכדי לעשות כנ"ל, עלינו לברר ראשית מהי ההגדרה של "תאונה". כלומר, מתי מאורע הגורם לנזק גוף, נחשב ל-"תאונה" בהגדרתה, כמזכה בפיצוי לפי פוליסת תאונות אישיות. ובכן עקרונית וברוב המקרים, תאונה המזכה בפיצוי כאמור, או אירוע תאונתי מוגדרים כ-"חבלה גופנית שנגרמה עקב הפעלת כוח פיזי בלבד, כתוצאה מאירוע פתאומי, חד פעמי ובלתי צפוי מראש, הנגרם במישרין על ידי גורם חיצוני וגלוי לעין ואשר מהווה את הסיבה היחידה, הישירה והמידית לאחד מהכיסויים שקיימים, ללא תלות בכל סיבה אחרת." הגדרה זו כנ"ל, מהווה לרוב את ברירת המחדל בגדול של הגדרת המאורע התאונתי, ע"י חברות הביטוח. עם זאת, חוזה הביטוח שנחתם בין המבוטח לחברת הביטוח, כפוף או מונחה אף לפי כללי דיני החוזים. במילים אחרות, עקרונית קיים חופש חוזי, קרי שהצדדים המבוטח וחברת הביטוח לצורך העניין, יכולים לקבוע אילו תנאים שהינם מעוניינים בחוזה. וזאת, כמובן בהסכמתם החופשית של הצדדים ובאופן שאינו נוגד את תקנת הציבור והחוק, כולל חוק החוזים. דבר זה כאמור, מאפשר לחברת הביטוח להרחיב את הגדרתו של המושג "אירוע תאונתי" ולהוסיף בתוכו אפשרויות נוספות. כאשר בקרות אותן אפשרויות, יכנס מקרה x אף הוא לגדר תאונה המזכה בפיצוי. וזאת, כאשר ללא ההרחבה, אותו מקרה x כנ"ל, לא היה נכנס ומזכה את הנפגע בפיצויים כאמור. בהמשך לזאת ובהשלמה לנ"ל, קיימים בתי המשפט המנסים לחייב, את חברות הביטוח, להרחיב המקרים בהם מאורע x יוכר כמזכה, בפיצויים, לפי הפוליסה.

פוליסת נכות מתאונה יתרונות

להלן נמנה בתמצית, את יתרונותיה של פוליסת הכיסוי מנכות מתאונה, או כפי שהינה מכונה כאמור, "פוליסת תאונות אישיות". ראשית, יצוין כי מחירה של פוליסה זו כנ"ל, הינו נמוך יחסית. לכן, לעתים כדאי לדאוג לכיסוי סוגי פגיעה מסוימים, דרך פוליסת תאונות אישיות ולא דרך ביטוח חיים למשל. שכן, אותו כיסוי יעלה פחות, מאשר רכישתו דרך פוליסה מסוג אחר לצורך העניין. לדוגמה ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. יתרון נוסף שטומנת בחובה פוליסת תאונות אישיות, הינו עצם העובדה, כי ניתן לזכות בפיצוי פר כל תכנית פוליסה שבענייננו שברשותכם. במילים אחרות, היה ורכשתם מספר פוליסות תאונות אישיות וחלילה נגרמה לכם נכות, מסיבה המזכה בפיצוי לפי פוליסות אלה כנ"ל. הרי, היה ורכשתם לצורך העניין 3 פוליסות תאונות אישיות המכסות למשל כוויות, או שברים וחלילה רכיב זה התממש. הרי, שתוכלו לזכות בפיצוי משולש, קרי פיצוי לפי כל פוליסה במצטבר. כלומר, קיים כפל פיצוי בפוליסות מסוג זה. יתרון נוסף שנמנה בחלק זה של מאמרנו, הינו הנושא של פיצוי, שוב בנושא של אובדן כושר עבודה כחלק מפוליסת תאונות אישיות כנ"ל. וזאת, לעומת אותו רכיב כיסוי, גם כאן, כחלק מפוליסת ביטוח חיים. ההבדל בין השתיים, הינו, כי כחלק מביטוח חיים כספי הפיצויים הניתנים לנפגע, חייבים בניכוי מס, ביטוח לאומי וכיו"ב. לעומת זאת, כספי פיצוי בגין רכיב זה של אובדן כושר עבודה, אלא כי, הפעם כחלק מביטוח בגין נכות מתאונה. הרי, שבמקרה זה האחרון, כספי הפיצוי מועברים באופן של נטו ולכן, אינם חבים בניכוי מס כגון הנ"ל.

חרף האמור יש לשים לב

חרף כל המצוין לעיל, כדאי לדעת, כי חברות הביטוח מטבען מהוות בתי עסק בעלי מטרות רווח כלכלי. ולכן, ומתוך שהינן כאלה, ברצונן לשלם את המינימום הנדרש. וזאת, בלשון המעטה. לכן, לרוב ובפועל תשובתן הראשונה של חברת הביטוח הינה, "לא" וסירוב לשלם את הפיצוי המגיע למבוטח זה או אחר. וכל זאת, בשיטת "מצליח", קרי חברות הביטוח מקוות שאותו נפגע, שהינו מן הסתם חולה ו/או חלש באותו רגע, יתייאש וימנע מלהיאבק על זכויותיו. לכן ומקל וחומר, היה וחלילה נפגעתם בתאונה ונגרם לכם נזק כגון בדמותה של נכות. אל תהססו, ופנו עוד היום אל עו"ד מומחה. באשר לזאת יצוין, כי למשרדנו הידע והכלים לסייע בידכם למכסם את מיצוי זכויותיכם ולהיאבק בשמכם ובשבילכם למען, קבלת הפיצוי המגיע לכם, עקב התאונה והנזק שנגרם לכם חלילה או למרבה הצער.

ולסיום מקרה רלוונטי מהפסיקה...

בתי המשפט במדינת ישראל, מנסים כאמור ודרך פסקי הדין הנכתבים לבין כותליהם, להרחיב את תחומי המקרים שיוכרו כמזכים בפיצוי. וזאת, אף בכל הנוגע לפוליסות ביטוח מפני נכות שנגרמת עקב תאונה. עם זאת ומאידך, חברות הביטוח בתגובה מצמצמות מקרים כגון כאלה שהוכרו על ידי בתי המשפט, קרי לחץ נפשי אלימות וכיו"ב. אך ושוב מאידך, ישנם מקרים אשר אף בית המשפט לא יכול היה לקבלם ולהחילם, כמזכים בפיצוי עקב הנכות שנגרמה לתובעת, בפסק הדין האמור. המדובר במקרה, אשר בו תלמידה כבת 17 נפטרה כתוצאה מחדירת נגיפי וירוס אל גופה ואשר גרמו למחלתה בדלקת ריאות וכאמור, למותה. הוריה של אותה נערה, אשר הייתה מבוטחת בביטוח תלמידים, מטבע הדברים, תבעו להכיר במקרה כתאונה המזכה בפיצוי לפי פוליסת ביטוח התלמידים. עם זאת, כבוד בית המשפט השלום, המחוזי ולאחר מכן כבוד העליון פסקו, כי קבלת מקרה זה כנכנס בתחומי תאונה, הינו מרחיק לכת מדי. כלומר, קבלת חדירת וירוס לגופה של הנערה, כאירוע חיצוני והמהווה מאורע תאונתי מוכר, הינה בלתי סבירה ומוגזמת.