עו”ד נפגע בעבודה | תאונת עבודה

נפגע בעבודה על פי תורת ה"מיקרוטראומה"

על פי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי, הרי שנפגע עבודה, מוגדר, או כנפגע מתאונת עבודה, או כנפגע ממחלת מקצוע. תאונת עבודה, מוגדרת כאירוע חד פעמי אשר ארע בזמן העבודה, בדרך אליה, או בחזרה ממנה. זאת, כאשר אותו אירוע כנ"ל, גרם לעובד לפגיעה, אשר מונעת ממנו מלתפקד, כל שכן לחזור לעבודה וזאת באופן זמני, או חלילה לצמיתות. בנוסף, בכדי שעובד יוגדר כסובל ממחלת מקצוע, עליו להוכיח, כי חלה באחת מן המחלות המנויות, ברשימה סגורה, בתוספת לחוק הביטוח הלאומי. כמו כן, על העובד להוכיח, כגון, כי לקה באותה מחלה כאמור, עקב תנאי עבודתו. 
אולם, מה בדבר עובד שנפגע, כתוצאה מתנאי עבודתו ואשר אינו נופל תחת אחת ההגדרות, הנ"ל. קרי אינו מוגדר כנפגע מתאונת עבודה או מחלת מקצוע? האם אותו עובד נופל בין הכיסאות ללא תרופה לפגיעתו? 
ובכן, ישנה דרך נוספת...

ה-"מיקרוטראומה" כגלגל הצלה

היה ומבחינה משפטית, לעובדים אשר אינם נופלים תחת אחת, מתוך 2 ההגדרות כאמור, כלומר "תאונת עבודה" או "מחלת מקצוע", לא הייתה אפשרות לקבלת פיצוי על נכותם. הרי, שהתוצאה של האמור, הינה חיים קשים ביותר, לעתים בלתי אפשריים, לאותם נכים. 
אולם לא כנ"ל הם פני הדברים. הבשורות הטובות הן, כי ישנה דרך נוספת לזכות בפיצוי, על פגיעה, או נזק, שנגרמו בעבודה וזאת, באמצעות, הוכחתו, בשימוש בתורת המיקורטראומה. אותה תורה, העשויה ממש להוות את ההבדל, בין הכרה ופיצוי על נזקי העובד, או הותרתו למול שוקת שבורה, חלילה.

ובמה הדברים אמורים?

אם כן נשאלת השאלה, מה היא בדיוק אותה תורת מיקרוטראומה וכיצד ניתן להוכיח, כי הפגיעה בעבודה, נופלת בהגדרתה? 
ובכן, תורת המיקרוטראומה, נוצרה על ידי שופטי בית הדין לעבודה. כל זאת נעשה, באמצעות פסיקה שהחלה את דרכה, סימולטנית, עם התפתחות התעשייה והטכנולוגיה, שמן הסתם, השתלבנה, אף הן, במקומות העבודה. 
ה-מיקרוטראומה מוגדרת, כרצף של פגיעות זעירות, הזהות אחת לרעותה, או הדומות במהותן, כאשר הצטברות של אותן פגיעות, גרמה לנזק משמעותי, אשר פוגע בכושר עבודתו של הנפגע. ויוסבר, אותן פגיעות זעירות כאמור, יכולות לבוא בדמות תנועה חוזרת ונשנית, כגון הקלדה ממושכת על מקלדת מחשב, העלולה לגרום לליקויים שונים, בכף היד, שאינם מנויים בחוק כמחלות מקצוע. דרך נוספת, להמחיש מהי תורת המיקרוטראומה, הינה שימוש בהגדרתה בפסיקה. שופטי בית הדין לעבודה, משווים את תורת המיקרוטראומה, לטפטוף מים, על סלע, טיפה אחר טיפה, עד אשר במשך הזמן נוצר חור בסלע. כלומר, אוסף של נזקים או תנועות, זעירים, אשר לבדם אינם גורמים לנזק משמעותי, אך בהתמדה וכעבור זמן, גורמים לנזק משמעותי, הפוגע בכושר עבודתו של הנפגע, עד כדי נכות של ממש.


לחץ נפשי ותורת המיקרוטראומה

לאור האמור, בדבר האפשרות, הנוספת, להכרה בפגיעה בעבודה בעזרת תורת המיקרוטראומה. ניסו זה מכבר, בעיקר בעלי עסקים, עצמאיים, להגיש תביעות בדבר נזק נפשי מהעבודה, אותו אבו להוכיח, כנגרם ממיקרוטראומה, כאמור. 
כלל ידוע הינו, כי בעלי עסקים ואלה העצמאיים בעיקר, חווים תקופות לא פשוטות, מבחינה כלכלית, שלא לומר, חלילה, כניסה לחובות כבדים. על כן ובהמשך לאמור, ניסו בעלי עסק עצמאי, לפנות אל בית הדין לעבודה, שיכיר בלחץ הנפשי, המתמשך, אשר חוו, כתוצאה מתנאי עבודתם, כפגיעה, מהאחרונה, לפי תורת המיקרוטראומה. 
עם זאת וחרף האמור, ההלכה באשר להכרה בפגיעה הנפשית, כתוצאה ממיקרוטראומה, הינה די ברורה. וכפי שנקבע באחד מפסקי הדין, המנחים בנושא, מפי כבוד השופטת שטרסברג כהן, הרי, כי בכדי שתוכר פגיעה נפשית, במסגרת תורת המיקורטראומה, נדרש להתקיים לפחות אחד מתוך 2 תנאים. תנאי אפשרי ראשון, הינה התקיימותו של מאמץ מיוחד. ואילו האפשרות השנייה, מדברת על התקיימות אירוע חריג. כאשר כל אחד משני התנאים, במידה ומתקיים, היה מעורב וגרם לנזק, הנתבע, כאמור.
לפיכך, לא בקלות יכיר, בית הדין, בנזק נפשי כפגיעה בעבודה, שנגרמה, כתוצאה ממיקרוטראומה. כל זאת, וודאי לא בטענה, של מצב מתח, נפשי, ואף מתמשך, העומדת בפני עצמה.

לסיכום,  זכרו שכאמור, היה ונפגעתם בעבודה ופגיעתכם, אינה תואמת להגדרת תאונת עבודה, או מחלת מקצוע, הרי שתמיד ניתן לתבוע בהתאם לתורת המיקרוטראומה. אלא כי, תביעה  המוגשת לביטוח לאומי, למשל, בטענה של מיקרוטראומה, לרוב תדחה על הסף. שכן, בכדי להוכיח תביעה בטיעון כאמור, הנחשבת מסובכת יותר, נדרשת חוות דעת מומחה וכמו כן, ניהול דיונים בבית הדין לעבודה. בנוסף, במקרים של תביעה, עקב פגיעה בעבודה, לא אחת, המדובר בדיני נפשות של ממש. לכן, חשוב ביותר להתייעץ עם עו"ד המומחה בדיני נזיקין בכלל ופגיעות מעבודה בפרט, שההשקעה הכספית בו, מעבר לכך, שיתכן ותהיה הנבונה ביותר שביצעתם בחייכם. אלא כי אף, השקעה המהווה "כסף קטן", לעומת תוצאות אפשריות, של ההליכים המשפטיים, למול הנתבעים הפוטנציאלים בתיק.


לייעוץ לחצו כאן