עו”ד סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים

המגורים בסמיכות כה גדולה של שכנים בין אחד לשני, במתחמי הבית המשותף, מולידים עמם מטבע הדברים, סכסוכים, אשר חלקם אף רציניים ביותר. לפיכך, סכסוכי שכנים מהווים תופעה נפוצה ביותר. כאשר זו באה לידי ביטוי, לעתים, בהשגת גבול כולל ברכושו הפרטי של אחד השכנים, בניה ללא היתר, באופן שפוגע באינטרסים של שאר השכנים, או חלקם. וכן כגון, הטרדה חוזרת ונשנית של שכן בידי אחד או חלק משכניו. ועוד מיני דוגמאות לסכסוכים שחלקם אף מסתיים, באיום ממשי על חיי שכנים, שנפגעים לעתים אף באופן פיזי, ממש, בידי שכן זה או אחר.

נקלעתם לסכסוך עם שכניכם?

היה ונקלעתם לבעיה עם אחד משכניכם, או שהסתכסכתם עמו ממש. הרי שבמקרה, זה ישנם דרכים רבות בהן ניתן לפעול. ובאשר לדרכי פעולה אלה, ניתן לציין, החל מלגשת אל השכן וליישר את ההדורים עמו באופן אישי, אם ניתן, פניה לצד ג' שיישב ויגשר על הסכסוך בין הניצים. וכן, כלה בהגשת תביעה למול המפקח על הבתים המשותפים, למול כבוד בית המשפט. או במקרים קיצוניים ביותר, כגון של הטרדה מאיימת בין שכן אחד לשני, אף הגשת תלונה במשטרה.

מקרה רלוונטי מהפסיקה...

במקרה הממחיש לנו היטב, כיצד פעולה של שכן בנכס, אף שמהווה נכס שלו אך משפיעה על שכנים נוספים. כיצד פעולה שכזו, גורמת לסכסוך רציני בין שכנים. במקרה דנן, אשר הגיע ממש בחודשים האחרונים, אל בין כתלי כבוד בית המשפט. הרי שאזי דובר, בשכנים אשר ביצעו שיפוצים בשטחם הפרטי, שבבניין המשותף. אלא, כי אותם שיפוצים גרמו לנזקים לשאר השכנים, אשר התבטאו בין השאר, בהצפות ורטיבות בשטחים השייכים לשאר השכנים. וכל זאת, חרף הסכם אשר נחתם בין הצדדים ונועד למנוע, בדיוק, נזקים כגון הנ"ל. לטענתם של התובעים, הרי כי הנתבעים בהפרתם ברגל גסה את ההסכם, גרמו לנזקים חמורים לתובעים וזאת, כאמור וכמתואר לעיל.
לפיכך, טענו התובעים, כי על הנתבעים לשפותם ולפצות אותם בסכום על סך של 750,000 ₪. הנתבעים מצדם, הגישו תביעה, שכנגד, על סכום בסך של 500,000 ₪. 
כבוד בית המשפט קבע בסופו של יום, כי התביעה אותה הגישו השכנים, הניזוקים לכאורה, הינה מנופחת וללא כל פרופורציות. עוד הוסיף כבוד בית המשפט ונזף בתובעים, אשר הסתירו את העובדה מן הנתבעים ולא כל שכן, מכבוד בית המשפט, כי קיבלו זה מכבר, פיצוי מחברת הביטוח על סך של 100,000 ₪. דבר זה, כך כבוד בית המשפט, מצביע על חוסר תום ליבם של התובעים בהתנהלותם בפרשה בכלל. ולכן ולאור העובדה, כי המומחה שקבע כבוד בית המשפט, כי יש לחלק את ההוצאות בגין האיטום שווה בשווה בין הצדדים. וזאת, עם כי לבסוף נפסק שמאחר והמומחה קבע שללא פעולותיהם של הנתבעים, הרי שיתכן שהרטיבות בבניין הייתה נדחית בעוד כ-10 שנים. הרי שנפסק, כי הנתבעים לשאת לבדם בהוצאות על איטום הבניין.
אשר על כן ולאור העובדה, בין השאר, כי התובעים לא ניסו להקטין את נזקיהם, פעלו בחוסר תום לב כאמור וכל האמור לעיל. הרי שקבע כבוד בית המשפט, כי על הנתבעים לפצות את התובעים בסכום על סך של 25,000 ₪ בלבד. התביעה שכנגד, בסך 500,000 ₪, שהגישו הנתבעים, נדחתה שכן הוכח שהוגשה בחוסר תום לב.
לפיכך, היה ונקלעתם לסכסוך עם מי משכניכם, על תיוותרו לבד למול הצרה לא פשוטה זו. אל תהססו לפנות אל משרדנו, המתמחה בנושא של דיני המקרקעין בכלל וסכסוך שכנים כגון בבית המשותף בפרט. משרדנו ישמח ללוות אתכם בדרככם, להשגת זכויותיכם ולשמירה, מקסימלית, על האינטרסים שלכם והכול, בדרכי נועם וארץ כמה שניתן.