עו”ד מזונות ילדים

מזונות ילדים

אחד הנושאים החשובים ביותר, המתקשרים באופן ישיר להליכי גירושין בכלל והסכמי גירושין בפרט, הינו הנושא של מזונות ילדים. למותר לציין, כי הנפגעים העיקריים, מהליכי הגירושים, הינם הילדים הקטינים, המשותפים, של בני הזוג המתגרשים. בהמשך לכך, הרי שקביעת גובה מזונות הילדים, עקרונית, יכול להוות את אחד הגורמים המשמעותיים, בדבר איכות חייהם של הילדים. שכן, המדובר בעצם בכספים, אשר אמורים לשמש, ברובם ככולם, למען מימון צרכיהם של הילדים. וכל זאת, מצרכיהם היסודיים, ביותר, של הילדים הקטינים כגון מזון, ביגוד, חינוך מדור וכיו"ב וכלה, במימון צרכיהם הפחות דחופים. עם זאת, נשאלת השאלה, כיצד יש לחלק את העול הכלכלי בין בני הזוג המתגרשים? קרי, האם האב הינו זה שנדרש לכלכל את ילדיו, לבדו, או בעיקר וכיו"ב? ומה בדבר מקרה, בו הילדים נמצאים במשמורתו של האב? האם גם אז הינו חייב בתשלום מזונותיהם? ומה השתנה בשנים האחרונות בנושא?

חלוקת עול המזונות בין הגרושים 

על פי הדין העברי, אב גרוש, שלו ולגרושתו ישנם ילדים, משותפים, שגילם אינו עולה על 6 שנים. הרי, שבמקרה זה, חלה חובה מוחלטת על האב, לכלכל את ילדיו הקטינים, ולהעביר לטובתם דמי מזונות, אשר יספקו את צרכיהם הבסיסיים. וכן, שיספקו את צורכיהם הכלליים יותר והדחופים פחות. 
לגרוש, אשר לו ילדים בגיל/אים 6-15 שנים יעביר לטובת האחרונים, דמי מזונות אשר יכסו את צרכיהם הבסיסיים כאמור, וכן את צרכיהם הנוספים, קרי "מדין צדקה". כאשר את האחרונים, יעביר האב לילדיו וזאת, בהתאם ליכולתו הכלכלית.
ילדים להורים גרושים, בין הגילאים 15 ל-18 זכאים, עקרונית, לקבל משני הוריהם, דמי מזונות עבור מימון צרכיהם השונים, וזאת מדין צדקה, קרי בהתאם ליכולתם הכלכלית של מי מההורים.
ממועד הגיע הילדים לגיל 18 ועד לגיל 21, קרי הגיל בו משתחררים לרוב מהצבא, הרי שלפי פסיקה שניתנה זה מכבר, נקבע כי האב עשוי להיות מחויב במזונות ילדיו עד גיל 21. עם זאת, גובה דמי המזונות, היה ונמצא האב חב בהם, הינו שליש מסכום המזונות שנקבע.
חרף האמור לעיל ובעקבות מסקנותיה של וועדת שיפמן, שעניינה החלת יותר שוויוניות בין ההורים הגרושים. וזאת, תוך התחשבות במצבם הכלכלי, של הצדדים, בכל הנוגע לנשיאה בעול דמי מזונות הילדים. הרי, כי בשנים האחרונות, אנו עדים לעוד ועוד הסכמים, אשר מקבלים תוקף של פסק דין בערכאה השיפוטית הרלוונטית. לפי אותם הסכמים, ההורים משלמים פחות מזונות, אך זוכים למשמורת רחבה יותר על הילדים. קרי, כי במקום שלצורך העניין, האב ישלם דמי מזונות בסכום גבוה יחסית, הוא משלם פחות, אך מבלה יותר במחיצת ילדיו. שאזי, בתקופה זו, שהילדים עמו, האב ממן ישירות את צרכיהם.

דמי המזונות כנשק נגד הגרוש

במקרה שהוכרע זה ממש לאחרונה, בידי כבוד השופט אסף זגורי, בית המשפט לענייני משפחה. במקרה זה הנ"ל, ניתן לראות כיצד צד אחד שלהליכי הגירושין, מבצע שימוש בדמי מזונות הילדים, בכדי "לנגח" את הצד השני. באותו מקרה, הגישה הגרושה כנגד בעלה לשעבר בקשה, כי הסכום אותו הינו משלם, כדמי מזונות הילדים, יגדל. זאת שכן, לטענתה, משכורתו של הגרוש גדלה, משמעותית וכן, מצבה הכלכלי שלה התדרדר. וכל אלה בשל הוצאות נוספות על הילדים, שבשלם ולטענתה, נאלצה להפחית את שעות עבודתה. 
כבוד בית המשפט קבע, כי חרף העובדה שמחד האב מסית את הילדים והדבר פוגע בהם. הרי, שהגרושה מצדה, אף היא לא טמנה ידה בצלחת, כאשר בחרה לנהל רומן, עם חברו הטוב של הגרוש, קרי בעלה לשעבר.
עוד קבע כבוד בית המשפט, כי הרי בכדי לשנות את דמי מזונות הילדים, הרי כי יש צורך בהתקיימו של שינוי נסיבות מיוחד ובלתי צפוי. לדבריו של כבוד השופט זגורי, לא כאחרונות הדבר וכי השינויים שחלו, הינם בגדר כאלה שניתן לצפות אותם. עוד הוסיף וגרס, כבוד השופט זגורי, כי נראה שמטרת הליכי התביעה, הינם אך ורק בכדי לשמש כאמצעי, להורים הגרושים, להכאיב האחד לשנייה. לכן, בסופו של יום, דחה כבוד השופט זגורי, את בקשתה של האם ואף חייבה, עקב התנהלותה, בהוצאות בסך של 5,000 ₪.
לפיכך, היה ונקלעתם להליכי גירושין והנכם, לצורך העניין, מתלבטים כיצד לפעול, בכל הנוגע לתשלום דמי מזונות הילדים? הנכם מעוניינים להגדיל את דמי המזונות הנ"ל? או אולי להפחיתם? אל תיוותרו לבדכם עם הדילמות הכה משמעותיות!! ופנו עוד היום למשרדנו. שכן, באמתחתנו ניסיון רב בתחום הגירושין בכלל ותחום דיני מזונות ילדים בפרט. וכל זאת, כולל הכנת הסכם גירושים, שעשוי לחסוך לכם עוגמת נפש רבה וכן לא מעט כסף, בעזרת תפירת ההסכם לצרכיכם ולמידותיכם המיוחדים וכן, אופיו וטיבו של הצד השני. וזאת, תוך שמירה בראש ובראשונה, על האינטרסים של הילדים שבתווך וכן, כמובן אף על האינטרסים שלכם.


לייעוץ לחצו כאן