מדי שנה מוגשות לבתי הדין לעבודה תביעות רבות הנוגעת להפרת זכויות עובדים.
המשפט בישראל מכיר בזכויות להם זכאי כל עובד במשק, ללא כל תלות בהסכם קיבוצי ו/או חוזה עבודה אישי.
החוק קובע כי גם העובד אינו רשאי לוותר על זכויותיו הבסיסיות ופעמים רבות מבוטלים בבתי הדין הסכמי עבודה חתומים אשר קיימים בהם עבירות על חוקי המגן.
" />
עו”ד זכויות עובדים

פיצויים

מדי שנה מוגשות לבתי הדין לעבודה תביעות רבות הנוגעת להפרת זכויות עובדים.
המשפט בישראל מכיר בזכויות להם זכאי כל עובד במשק, ללא כל תלות בהסכם קיבוצי ו/או חוזה עבודה אישי.
החוק קובע כי גם העובד אינו רשאי לוותר על זכויותיו הבסיסיות ופעמים רבות מבוטלים בבתי הדין הסכמי עבודה חתומים אשר קיימים בהם עבירות על חוקי המגן.

מהן זכויות המגן העיקריות?

  • הודעה לעובד-  על המעביד חלה חובה למסור לעובד לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד החל עבודתו, הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה, לרבות שכר, תנאים סוציאלים, שעות העבודה וכד'.
  • שכר מינימום- על המעביד חלה חובה לשלם לעובד שכר על פי חוק שכר המינימום. הסכמה של העובד על שכר נמוך משכר המינימום הקבוע בחוק אין תוקף מחייב.
  • הודעה מוקדמת-  מעביד המעוניין לפטר את העובד ו/או עובד המעוניין להתפטר מעבודתו, מחוייב לעשות זאת בהתראה מראש ובכתב. המעסיק רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, בתנאי שישלם לעובד בגין תקופה זו שכר מלא.
  • ימי מחלה- עובד אשר אינו יכול להופיע למקום העבודה בגין מחלה למעלה מיום אחד בגין מחלה, זכאי לתשלום בגין הימים שהחמיץ מתוקף חוק דמי מחלה.
  • דמי נסיעות- על המעביד חלה חובה לשלם לעובד את דמי הנסיעה הממשיים שמוציא העובד בדרכו לעבודה ובחזרה מהעבודה בתחבורה ציבורית- עד לתקרה שמשתנה מפעם לפעם. התקרה הנוכחית היא 22.70 ₪ ליום. הבסיס לחישוב דמי הנסיעה הוא עלות הנסיעה בכרטיסייה למספר נסיעות או כרטיס חופשי - חודשי.
  • דמי הבראה- עובד זכאי לדמי הבראה אם עבד באותו מקום עבודה מינימום שנה אחת. מספר ימי ההבראה המגיעים לעובד יחושבו בהתאם לוותק במקום העבודה.
  • שעות נוספות- כל עבודה בשעות העוברות את מכסת השעות ביום עבודה מלא או בשבוע עבודה מלא מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות ומזכה את העובד בגמול עבור שעות נוספות. על המעביד לשלם לעובד תוספת תשלום של 125% עבור שעתיים נוספות ראשונות ולא פחות מ-150% עבור השעה הנוספת השלישית ואילך.
  • פיצויי פיטורים- עובד שעבד למעלה משנה אחת רצופה ופוטר מעבודתו, זכאי לתשלום פיצויי פיטורין. שווי הפיצויים הם בגובה המשכורת החודשית, עבור כל שנת עבודה. בעת חישוב פיצויי הפיטורין לא נכללים דמי הברה, תשלום עבור נסיעות, ועבור שעות נוספות.

ס' 14 לחוק פיצויי פיטורים מה המשמעות?

ס' 14 מאזן בין יחסי העובד והמעביד וקובע כי ההפרשות החודשיות שמפריש מידי חודש המעביד לקופת הפנסיה של העובד יוכלו להחליף את כספי פיצויי פיטורים שעליו יהיה לשלם לעובד במקרה של פיטורים. ההפרשה שאמורה לחסות 100% מפיצויי הפיטורים היא הפרשה של המעביד בסך 8.33% מגובה השכר החודשי של העובד. ההפרשה שרוב המעבידים נוהגים להפריש היא 6% מגובה השכר החודשי. במצב כזה, במקרה שהעובד מפוטר, על המעביד להשלים את ההפרש בין 6% ל- 8.33%. המשמעות היא שעל המעביד לשלם לעובד, תוספת תשלום מעבר לכספים המצויים בקופת התגמולים.

יש לך שאלה? פוטרת ממקום העבודה? רוצה לדעת את זכויותיך? פנה למשרדנו.לייעוץ לחצו כאן