שיתוף במקרקעין יכול להיווצר בסיטואציות שונות במהלך החיים. אם, למשל מספר שותפים, מחליטים לרכוש קרקע יחד. " />
עו”ד פירוק שיתוף

פירוק שיתוף

שיתוף במקרקעין יכול להיווצר בסיטואציות שונות במהלך החיים. אם, למשל מספר שותפים, מחליטים לרכוש קרקע יחד. אלא כי לאחר מספר שנים, אחד מהשותפים נקלע למצב כלכלי קשה ואילו האחרים מעוניינים להחזיק בקרקע, בכדי שתשמש להשקעה. או, במקרה בו, מספר אחים יורשים מקרקעין, כגון של אביהם המנוח. ולכן, האחים נכנסים בנעלי המנוח והופכים שותפים במקרקעין וכיו"ב. הרי, שבמקרים כגון הנ"ל הופכים אותם אחים, או שותפים עסקיים, לשותפים במקרקעין. דבר זה, הופך אותם לשותפים, בכל גרגר וגרגר של הנכס. עם זאת, וכמתואר לעיל, היה ומי מהשותפים מעוניין למכור את חלקו ולפרק את השיתוף במקרקעין. האם ניתן הדבר בידיו? זאת שכן וכידוע, כי בכדי למכור את הנכס, יש לאסוף את חתימות והסכמתם של כלל השותפים במקרקעין, לצורך העניין.

ובכן התשובה הינה...

באופן עקרוני כן. קרי, חוק המקרקעין וכן פסיקת כבוד בתי המשפט קבעו, כי מספיק ששותף אחד, מכלל השותפים, מעוניין לפרק שיתוף במקרקעין. הרי, שאותו פירוק יתבצע.

וכיצד?

ובכן, באשר לשאלה כיצד יחולקו, או יש לחלק את המקרקעין המשותפים, הרי שברירת המחדל הינה, חלוקה בעין. והכוונה בחלוקה בעין, הינה חלוקה פיסית של המקרקעין. כך, שכל שותף יזכה לחלקו בקרקע וזאת, כאשר תעבור לרשותו שליטה בחלק ספציפי של המקרקעין. עם זאת, היה וכאשר לא ניתן לחלק את המקרקעין בעין. קרי, כאשר כבוד בית המשפט, לצורך העניין, מגיע למסקנה כי עקב חלוקה שכזו, יגרמו הפסדים ניכרים לבעלי המקרקעין השותפים. שאזי, במקרה כזה, תתבצע חלוקה באמצעות מכירת המקרקעין וחלוקת הפדיון בין השותפים.


מתי אין לחלק את המקרקעין?

כאמור, ברירת המחדל בכל הנוגע לפירוק שיתוף במקרקעין, הינה פירוק השיתוף לפי רצונו של לפחות שותף אחד. וכמו כן, חלוקת המקרקעין אם בעין, או אם באמצעות מכירה וחלוקת הפדיון וכיו"ב. אולם ועם זאת, ישנם מספר מקרים אותם נמנה, שלפיהם לא תתבצע חלוקה של המקרקעין וזאת כדלקמן...

במקרה, שקיים הסכם בין השותפים, שלא לחלק את המקרקעין. אזי, בתקופה ראשונית של 3 שנים ראשונות להסכם, הרי שלא יתערב בהסכם כבוד בית המשפט. אולם וחרף החופש החוזי הקיים אף בין שותפים למקרקעין, הרי שכעבור תקופה של 3 שנים כאמור. הרי שאזי, רשאי כבוד בית המשפט להתערב אף אם קיים הסכם בתמונה. ובנוסף רשאי ביהמ"ש, אף לבטלו, היה והינו סבור כי נכון וצודק לעשות כן.

מקרה נוסף, בו לא תבוצע חלוקה של המקרקעין, היה וקיים לצורך העניין ולמשל שותף סחטן. קרי, שותף הנוהג בחוסר תום לב ומנהל משא ומתן בחוסר תום לב על תנאי החלוקה. וזאת, כגון ניצול של מצבו הכלכלי של שותף אחר, המעוניין לבצע את החלוקה ו/או המכירה בהקדם. במקרה שכזה, הרי שלא תתבצע החלוקה בשל התנהלות בחוסר תום לב של אותו שותף.

ולסיום נקודה זו נציין, כי מקרה נוסף שלא תתבצע בו חלוקת המקרקעין הינה, במקרה שהמדובר במקרקעין, או נכס אשר עדיף ואין זה משתלם לבצע בו חלוקה. וזאת, כגון שביל גישה, רכוש משותף בבית המשותף וכיו"ב.

לסיכום, מאמר זה מביא על קצה המזלג ומציג את הנושא של פירוק שיתוף במקרקעין. כאן המקום לציין, כי נושא זה של פירוק שיתוף אינו ייחודי רק לעניין המקרקעין. ולפיכך, ניתן למצוא הסדרים דומים לגבי נכסים כגון בדיני המטלטלין בחוק הירושה וכיו"ב.

לכן, היה והנכם או מי ממכריכם נתקל בסוגיה של פירוק שיתוף במקרקעין לצורך העניין, הרי שיש לזכור כי המדובר בנושא מורכב והצורך מומחיות וידע ייחודיים. לפיכך, היה ונקלעתם כאמור למחלוקות, או אי בהירות לגבי נושא זה של פירוק שיתוף פנו עוד היום אל משרדנו המתמחה בתחום דיני המקרקעין וכן בעל הכשרה וניסיון רבים בתחום. אנו נסייע לכם, לצלוח את המשבר בצורה החלקה ביותר וזאת כאשר המאות עדיין בידיכם.