כולנו מכירים את הנושא של פנסיה המוחלת בהגיענו לגיל זיקנה/פרישה. כזכור, בהגיע אישה או גבר לגיל הפרישה מהעבודה בהתאמה. " />
עו”ד פנסיית נכות

פנסיית נכות

כולנו מכירים את הנושא של פנסיה המוחלת בהגיענו לגיל זיקנה/פרישה. כזכור, בהגיע אישה או גבר לגיל הפרישה מהעבודה בהתאמה. הרי, שמאותו יום יכולים אותם פנסיונרים, להפסיק לעבוד ולחיות מכספי הפנסיה שנצברו בעבורם. חיסכון לקרן פנסיה, הפך לברירת מחדל שבחובה משנת 2008 ומורכב עקרונית מהפרשות של העובד, אך זאת ובעיקר של המעסיק.

עם זאת, ישנם אנשים שלמרבה הצער אינם מגיעים לגיל הפרישה, כאשר מאחוריהם שנות עבודה מספיקות, בכדי שהפנסיה שלהם תספק אף בקירוב את צרכי חייהם. המדובר, בעובדים אשר חלילה איבדו את כושר עבודתם, אם בשל מחלה או בשל תאונה וכיו"ב. בשביל, אותם עובדים אשר נפגעו בדרכם אל הפרישה והפנסיה, קמה הדוקטרינה של פנסיית נכות.

 

במילים אחרות...

ישנן חבילות בחברות הביטוח, המכסות בדיוק את נושא זה עסקינן. קרי, על העובדים או נכון יותר על המעסיקים, חלה עקרונית חובה, להפריש לרכיב זה של פנסיית נכות, סכום כסף בגובה זה או אחר. וכל זאת, כאשר היה וחלילה אדם נפגע מגיע "ליום פקודה", עקב נכותו, הרי שיקבל סכום אשר יהא יחסי לגובה ההפרשות שהפקיד לטובת פנסיית הנכות. וכל זאת, ביחס אף לגובה הנכות שנקבעה לו. כאן המקום לציין, כי היה ונקבעה לנפגע גובה נכות הנופל מ- 25% ו/או, כי תקופת אובדן כושר עבודתו של התובע אינה עולה על 91 ימים. הרי שבמקרה כזה, אותו אדם, אינו נחשב לנכה לצורך העניין מבחינת דיני הביטוח עסקינן. ולכן, לא יזכה לכל פיצוי בגין נכותו שנגרמה לו. עם זאת, אדם שנכותו שנקבעה לו הינה בגובה 75% ומעלה, הרי שהלזה יזכה בפיצויי פנסיית נכות מלאים. וזאת, עד גיל הגעתו לגיל המזכה אותו בקיצבת זיקנה. עם זאת ובכל מקרה, לא תעלה גובה הקצבה בגין פנסיית הנכות על 75% משכרו האחרון של הנפגע.

תהליך הגשת התביעה

היה וחלילה נפגע עובד, כתוצאה וכאמור מתאונה, מחלה וכיו"ב. הרי, שבכדי שיוכל לממש את זכותו לפי קרן פנסיית הנכות. על אותו עובד, להגיש בקשה במחלקת התביעות של חברת הביטוח, בה הינו מבוטח כנ"ל. על מחלקת התביעות, של חברת הביטוח הרלוונטית, להחליט האם יש להעביר את עניינו, קרי תביעתו של המבוטח הלאה אל הוועדה הרפואית. או שמחליטה, מחלקת התביעות, לעצור את ההליך כבר בשלב זה ומודיעה למבוטח על סירובה לאשר לו את המעבר לשלב הוועדה הרפואית. על החלטתה כאמור, של מחלקת התביעות בחברת הביטוח. קרי, דחייתה את בקשתו של הנפגע המבוטח, ניתן לערער לפני בית הדין. מאידך, היה ואישרה מחלקת התביעות את בקשתו של הנפגע, הרי שכאמור יעבור התיק לעיונה של הוועדה הרפואית. באשר לנ"ל, הרי שלא קיימת חובה על התובע, להיות נוכח פיסית בוועדה. וכן ולעתים, ניתן בידי התובע, כי בדיון לקביעת אובדן כושר העבודה בעניינו, יהא נוכח רופא תעסוקתי מטעמו של אותו תובע. כאן המקום לציין, כי על החלטה של הוועדה הרפואית כגון, דחיית תביעתו של הנפגע או למשל קביעה על ידי הוועדה של אחוזי נכות לתובע בגובה נמוך מדי לדעתו של התובע הנפגע. הרי, שעל החלטות אלה של הוועדה ניתן להגיש ערעור לפני בית הדין וזאת בסוגיות שבעניינים משפטיים.

לכן, היה והנכם מצויים עדיין בשנות עבודתכם ונפגעתם מכל סיבה שהיא וכושר עבודתכם ויכולתכם להשתכר נפגעו. פנו עוד היום אל משרדנו. אנו נשמח לסייע לכם ולהעמיד לרשותכם את הטיפול המשפטי המקצועי ביותר. יכולותינו המקצועיות ומומחיותנו נובעים ונבנו תוך שנים רבות של ניסיון ולכן, לאור הכשרתנו ושאיפתנו למצוינות ללא פשרות וזאת כפי שחרט משרדנו על דגלו. הרי, אנו מסוגלים לספק אף לכם בין שאר לקוחותינו הרבים שירותים משפטיים וכמו כן, מקצועיים רלוונטיים כגון חוות דעת של מומחים רפואיים בעלי שם, ועוד בעלי מקצוע מומחים וזאת בהתאם לצרכי כל מקרה לגופו.