עו”ד כשאין ביטוח חובה

קרנית-כשאין ביטוח חובה בתמונה

כלל ידוע הינו, כי כאשר מתרחשת תאונת דרכים, כהגדרתה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, קרי חוק הפלת"ד. הרי שאזי, ביטוח החובה של הרכב המנועי המעורב, יפצה את הנהג הנוסעים, והולכי רגל במידה ונפגעו מאותו הרכב. אולם עם זאת, מה דינו של מקרה בו אין ביטוח חובה, בתמונה, מסיבות מסיבות שונות. האם הנפגעים ייוותרו למול שוקת שבורה? 
ובכן, עקרונית גם על מקרה זה, הנ"ל, חשב המחוקק ולפיכך הוקמה קרנית- קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, אשר תפקידה לפצות את הנפגעים בתאונת דרכים כבהגדרתה בחוק. וזאת כאשר, אין ביטוח, קונבנציונאלי, אחר בתמונה.

מתי נדרשת קרנית לפצות?

ישנם מיני סיטואציות, בהן תידרש הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, קרי קרנית, להיכנס לתמונה ולמלא את נעלי חברת הביטוח המקורית שמסיבות, כגון אלו שיובאו להלן, נעדרת, או אינה נדרשת לפצות את הנפגעים.
נהג שלא ידע על אי קיומו של ביטוח חובה ברכב בו נהג-  יכול להיווצר מצב, בו נהג אשר נהג ברכב, שאינו שלו כדרך קבע, למשל של המעסיק, אינו היה מודע, כי הינו, נוסע ברכב נטול ביטוח חובה. או שבנסיבות המקרה, לא היה עליו לדעת כאמור. במקרה שכזה, מן הסתם אין חברת ביטוח בתמונה, אולם הנהג בשל תום לבו יהא זכאי, עקרונית, לפיצויים מ"קרנית", היה ויצליח להוכיח, כמו למול כל חברת ביטוח, כי נזקיו נגרמו, כתוצאה מתאונת דרכים, כבהגדרתה, בחוק הפלת"ד.
רכב נטול ביטוח חובה שפוגע בהולך רגל-  במקרה בו, נפגע הולך רגל מכלי רכב מנועי, אשר מחוסר ביטוח חובה, אף אם בחוסר תום לבו של הנהג. הרי, שהולך הרגל, אינו נדרש לשלם את המחיר, על רשלנותו של הנהג. לכן, במקרה שכזה, נכנסת קרנית לתמונה ותפצה, את הולך הרגל, היה כמובן, ויוכיח כאמור, כי פציעתו נגרמה מתאונת דרכים כבהגדרתה בחוק.
באשר לאמור יצוין, כי במידה וכנ"ל, ונמנע הנהג מלרכוש ביטוח חובה בחוסר תום לבו. הרי, שבמקרה שכזה, תוכל קרנית לחזור בתביעה אל הנהג, ולנסות לגבות את כספי הפיצויים, ששילמה, בגין מחדלו של אותו נהג.
נוסע ברכב שעבר תאונה ושלא ידע על אי קיומו של ביטוח חובה ברכב- נוסע אשר הרכב בו נסע עבר תאונת דרכים כאשר אותו נוסע/נפגע לא ידע, או לא היה עליו לדעת בנסיבות העניין, כי אין ביטוח חובה ברכב בו נסע. במקרה כאמור, יהא הנוסע זכאי לקבלת פיצויים, מהקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים,"קרנית".
פגע וברח- תאונת פגע וברח, הינה תאונה, אשר בה אחד מנהגי הרכבים שמעורבים בתאונה, אם מבהלה, או מרצונו להתחמק מהדין, בורח מזירת התאונה. וכל זאת, מבלי שאותו נהג, ברחן, מגיש עזרה לנפגעים, או מזעיק את כוחות ההצלה. ובכן, נשאלת השאלה, מה פעולה שכזו טומנת בחובה מבחינת קרנית. והאם נפגע בתאונת פגע וברח זכאי, לפיצוי מן הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים. זאת שכן, בסיטואציה המתוארת, אין חברת ביטוח בתמונה. 
ובכן, אף במקרה זה כאמור, בו זהות הנהג וכן הרכב הפוגע, אינה ידועה, ניתן לפנות ולתבוע את קרנית, אשר אמורה לפצות את הנפגעים, היה ואכן מדובר בתאונת דרכים. עם זאת, במקרה זה של תאונת פגע וברח, לעתים קיים קושי, רב מן הרגיל להוכיח, כי אכן עסקינן בתאונת דרכים המזכה, את הנפגעים, כחוק, בפיצויים על נזקי גופם ונפשם. זאת כי כאמור, הנהג והרכב הפוגעים, נעדרים מן הזירה.


לכן התייעצו עם עו"ד מומחה

לאור האמור וכן בשל העובדה, כי תאונות דרכים מהוות כדיני נפשות לכל דבר ועניין. הרי, שכראוי לעניין שיכול לשנות משמעותית את חייכם, התייעצו עם המומחים המוסמכים והגדולים, ביותר, בתחום. אלה הם כמובן, עורכי הדין המתמחים בדיני נזיקין בכלל, ותאונות דרכים, בפרט. בתחום זה, עומדות לא אחת שאלות של קביעת נכותו של הנפגע, אשר זקוק לייצוג בפני הוועדות והרשויות השונות. שכן, ההבדל בין התמודדות לבד, עם המכונה המשומנת שמהוות חברות הביטוח, כולל קרנית, לבין היעזרות בשירותיו של עו"ד המתמחה בדיני נזיקין. הבדל זה יכול להיות גורלי. זאת כיוון, שהנפגע יכול למצוא עצמו, נכה וחסר אמצעים להתמודד עם מגבלתו. או בעזרת עורך הדין המומחה, יכול הנפגע, למקסם את זכויותיו ולמרות ועם נכותו, לזכות בהזדמנות לשיקום ואיכות חיים.
ולסיכום הנקודה, תנו לנו עורכי הדין לטפל בהליכים המשפטיים, בכדי שאתם תוכלו להשקיע את מאמציכם, בלהרגיש טוב יותר ולהבריא.לייעוץ לחצו כאן