לא פעם ולא פעמיים נתקלים יזמים בדרישות רבות כאשר הם מעוניינים בפתיחתו של עסק חדש, אך נראה שאחד הקשיים הגדולים ביותר הוא הדרישה לרישיון עסק" />
עו”ד רישוי עסקים

רישוי עסקים

מאת : שטרייכמן - משרד עורכי דין

תהליך הוצאת הרישיון

לא פעם ולא פעמיים נתקלים יזמים בדרישות רבות כאשר הם מעוניינים בפתיחתו של עסק חדש, אך נראה שאחד הקשיים הגדולים ביותר הוא הדרישה לרישיון עסק. משרד הפנים באמצעות הרשויות המקומיות הוא הקובע את התנאים לקבלתו של רישיון עסק כשפעמים רבות ישנה דרישה לקבל את אישור מכבי האש, אגף התברואה ועוד'. כפי שניתן להבין הוצאת הרישיון הינה הליך בירוקרטי מתיש הדורש פנייה לרשויות רבות. כך לדוגמא, בבאר שבע נדרשת מסעדה או כל בית אוכל לפרט את מבנה המטבח בקנה מידה של 1:50 זאת בנוסף לאישורים ממחלקות העירייה ומשרדי הממשלה הרלבנטיים.
 

המסגרת החוקית

 חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968 (להלן "חוק רישוי עסקים")  מחייב הוצאת רישיון לניהול עסק הדורש זאת. סעיף 4  לחוק : רשיון והיתר זמני (תיקון: תשנ"ח) - "לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רשיון או היתר זמני לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו; עסק שאיננו נייד, לא יעסוק בו אדם, אלא אם ברשיון או בהיתר הזמני שבידו מתוארים החצרים שבהם הוא עוסק".
ברע"פ 4270/03 מדינת ישראל נ' תנובה ואחרים נקבע כי "חוק רישוי עסקים" נועד בכדי להגן על מטרות חברה וסביבה זאת באמצעות פיקוח על עסקים. מכיוון שהגדרה זו הינה רחבה ביותר ונועדה בראש ובראשונה לשמור על מינהל תקין וסדר ציבורי אזי היא כוללת אף עסקים שלא למטרות רווח. צו לרישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) - תשנ"ח 1995 מהווה גם הוא בסיס חוקי כאשר דנים בנושא רישוי עסקים. בנוסף, פעמים רבות מחוקקת כל עירייה חוקי עזר אשר מסדירים את הנושא באופן פרטני. כך שמערכת הדינים וההסדרים בנושא רישוי עסקים הינה ענפה ונדרשת היכרות מעמיקה ויסודית עימה.

השלכות אי הוצאת רישיון עסק ו/או הפעלתו ללא רישיון

 עבירה על חוק רישוי עסקים נושאת בחובה סנקציות רבות ומגוונות וככלל עדיף לא להסתכן ולהפעיל את עסקך ללא רישיון עסק. יתכן והסנקציה החמורה ביותר לבעל עסק נמצאת דווקא במישור החברתי בדמות תפיסת לקוחותיו את עסקיו. שוו בדמיונכם אולם אירועים אשר נסגר יום לפני חתונת זוג מכיוון שלא היה ברשותו רישיון עסק, כיצד ייתפס אותו בעל אולם?
מה יחשבו לקוחות בעל מסעדה שאין ברשותו רישיון עסק מכיוון שלא עמד בתקן התברואתי?
האם הורה ישלח את ילדיו לחוג שאין ברשותו רישיון עסק כי לא עמד בתקני מכבי אש?
בנוסף, בעל העסק חשוף גם לסנקציות במישור הפלילי והמנהלי, בדמות כתבי אישום הכוללים קנסות כספיים אשר ניתנים לרוב או חמור מכך, עונש מאסר של שנה וחצי הקבוע ברישא לסעיף 14 (א) לחוק רישוי עסקים: ענשים על עיסוק ללא רשיון או היתר זמני ואי-קיום הוראות ותנאים (תיקון: תשל"ב, תשל"ד, תשל"ח, תשנ"ד, תשנ"ח, תשס"ב)
(א) אדם שעסק ללא רשיון או היתר זמני, בעסק טעון רישוי או שלא קיים תנאי מתנאי רשיון או היתר זמני, או שלא קיים הוראת תקנה לפי סעיפים 9 עד 11ב, דינו - מאסר שמונה עשר חודשים..."
 

שטרייכמן - משרד עורכי דין

לאחרונה, משרדנו טיפל בכתב אישום הכולל עבירות על סעיפים 4 ו- 14 לחוק רישוי עסקים שהוגש נגד נאשם שעסק בניהול עסק מסוג "מסעדה" שהוא עסק הטעון רישוי, מבלי שיהיה בידו רישיון.

הנאשם הגיע לאחר שבקשה להארכת מועד לביצוע צו סגירת העסק נדחתה וכשהוא עומד בפני עבירה נפרדת של אי ביצוע צו שיפוטי לפי סעיף 18 לחוק רישוי עסקים.
לאחר פעולות משפטיות נכונות ולאחר סבב פגישות אינטנסיבי בין הצדדים, הגיעו הצדדים להסכמה כי המאשימה אינה מתנגדת לדחיית מועד צו הסגירה וזאת למשך 8 חודשים בכפוף, להבנות אותן השיגו הצדדים ובכלל זה שהנאשם לא יבצע עבודות שיפוץ במבנה.

שטרייכמן - משרד עורכי דין, צבר ניסיון רב ובעל מומחיות מיוחדת בתחום רישוי העסקים תוך מתן דגש על התמודדויות עם בעלי עסקים שהפעילו / מפעילים עסק ללא רישיון. משרדנו מציע לרתום את ניסיונו הרב בתחום בכדי לעזור לכם להתמצא בסבך הבירוקראטי של הוצאת רישיון עסק ובכדי לעזור לכם להימנע מהסיכון הרב שיש בהפעלתו של עסק ללא רישיון.
כמו כן, אם כבר פתחתם עסק והפעלתם אותו ללא רישיון והוגש נגדכם כתב אישום הנכם מוזמנים לפנות אלינו הן טלפונית והן באמצעות האינטרנט ואנו נעמוד לשירותכם.