נושא הרשלנות הרפואית בישראל, הינו די נפוץ וכל שנה אנו רואים ונתקלים במקרים רבים, בהם רופאים, נתבעים בגין רשלנות רפואית ומעבר, על סטנדרטים רפואיים והכללים המקובלים." />
עו”ד תביעות רשלנות רפואית - רשלנות רפואית בלידה- שטרייכמן - גלפנד ושות', משרד עורכי דין

רשלנות רפואית בלידה

 

נושא הרשלנות הרפואית בישראל, הינו די נפוץ וכל שנה אנו רואים ונתקלים במקרים רבים, בהם רופאים, נתבעים בגין רשלנות רפואית ומעבר, על סטנדרטים רפואיים והכללים המקובלים.
לפיכך ובהמשך לאמור לעיל
, הרי שתחום הרשלנות הרפואית, בזמן היריון ולידה, שכיח ביותר אף כאן בישראל.
שכן, במדינתנו אחוז הילודה גבוה יחסית. במאמרנו זה, נבצע הפרדה ונעסוק בנושא של הרשלנות הרפואית בזמן לידה.
את נושא הרשלנות הרפואית בזמן היריון, ניתן לקרוא גם כן באתר זה, תחת הכותרת של "רשלנות רפואית בהיריון".

תביעות רשלנות רפואית - מי רשאי לתבוע?

כאן המקום לציין, כי עד לשנים האחרונות, היו 2 בעלי דין שיכלו והיו רשאים להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית בלידה.
ראשונים ההורים, אשר יכולים עד היום לתבוע את בית החולים/הרופא המיילד וכיו"ב, בעילה של "הולדה בעוולה".
לפי עילה זו, טוענים ההורים שלהם נולד ילד עם פגמים, מן הסתם, חמורים ומהותיים. אותם הורים, יכולים לטעון, שלו הצוות הרפואי היה מיילד כראוי את בנם/בתם, כגון בלידה מכשירנית מלקחיים/ואקום וכיו"ב.
הרי, שהילדים היו נולדים בריאים. מאחר והילדים נולדו עם פגמים, כגון שיתוק מוחין, אוטיזם, נכויות קשות חלילה וכו'.
הרי
, שההורים התובעים יכולים לטעון, כי מטבע מצבם של ילדיהם, הראשונים נאלצים להוציא סכומי עתק למען טיפול, שיקום, ורווחתם באופן הייחודי, לפגיעה של ילדיהם.
פגיעה שלדידם של ההורים התובעים, קשורה, בקשר סיבתי, לרשלנותו של רופא
x ולכן, יכלה להימנע.
בעל דין נוסף, שיכול היה לתבוע בגין עילה של רשלנות רפואית בלידה, היו הילדים הנפגעים עצמם.
עילת התביעה בה נהגו להשתמש כונתה "חיים בעוולה
". קרי, לפי עילה זו יכול היה הילד עד הגיעו לגיל 25 לטעון, כי בשל רשלנות הרופא המעוול, הרי שנידון הנפגע לחיים שאולי לעתים עדיף מותו מחייו.
עם זאת, לאחרונה שונתה הלכה זו, וזאת עקב הלכת "האמר". בפסיקה מהשנים האחרונות, הרי שדנו כבוד שופטי העליון בסוגיה "עדיף מותם מחייהם" ו/או "חיים בעוולה".
כבוד בית המשפט העליון הגיע למסקנה, כי קטון, כבוד העליון
, מלהחליט כי חיים מסוימים עדיף שלא היו באים לעולם, שכן לא ניתן להעריך את האלטרנטיבה השנייה.
לכן, נקבע בפסיקות העליון, כי עד אמצע שנת 2015 ניתן יהא להגיש עדיין תביעה בגין "חיים בעוולה". שלאחר מכן, רק הורים לילדים פגועים יוכלו להגיש תביעה, כאמור, כאשר זו תתיישן לאחר 7 שנים
.

דוגמה מהפסיקה ...

במקרה מעניין ביותר, ממש מהזמן האחרון, שהגיע אל בין כתליו של כבוד בית המשפט המחוזי ואף הוכרע בתחומו, הוגשה תביעה בעילה של "חיים בעוולה", עקרונית בשם הילד הפגוע.
וכל זאת התבצע
, בטרם יחלוף התאריך האחרון, כנ"ל, להגשת תביעה זו. אולם דה עקה, כי עוה"ד שייצגה את הילד, הגישה בטעות, את כתב התביעה, בשם של הוריו של הילד.
קרי, מה שאומר וכפי שדרשו הנתבעים, כי על התביעה להידחות על הסף, מסיבה של התיישנות. באת כוחו של הילד, שהבינה את גודל הטעות, פנתה אל כבוד בית המשפט וביקשה לתקן את כתב התביעה.
כל זאת, כאשר כמובן, הנתבעת התנגדה בטיעון כנ"ל. כבוד בית המשפט קבע, כי חרף הטעות של עוה"ד של התובע, הרי שהנפגע התובע, אינו אשם במחדלה של באת כוחו.
כמו כן, הרי שהנתבעים צפו הצפה של פניות, בתאריכים הקרובים, לתאריך הגשת התביעה המתוקנת, ועל כן, על להם להישען על טענת התיישנות התובענה, חרף צדקתם לפחות מהפן הטכני
.
אשר על כן, הותיר כבוד בית המשפט לתובע לתקן ולהגיש את תביעתו, ואף קבע, כי גם אם מוגשות בנושא זה של "חיים בעוולה" תביעות של שאינן שלמות כגון זו שבעסקינן, הרי שיש להשתדל לקבלן ולדון בהן.

לכן, היה ונולד לכם ילד פגוע, כתוצאה מרשלנות מי מהצוות הרפואי, או הנכם חושדים ברשלנות הצוות הרפואי?
לא נותנים לכם גישה אל הרשומות הרפואיות וכיו"ב? אל תיוותרו לבד מול מערכת משומנת וחזקה זו!
פנו עוד היום אל משרדנו אשר מתמחה בדיוק בנושא זה של הרשלנות הרפואית על בוריה, כולל נושא הרשלנות הרפואית בלידה, "הולדה בעוולה", פסיקת בית המשפט בנושא וכיו"ב
.

לייעוץ לחצו כאן