עו”ד רשלנות במעקב היריון

רשלנות במעקב היריון

 מאת: שטרייכמן - גלפנד, משרד עורכי דין 
 
רשלנות רפואית במעקב היריון

היריון מהווה את אחד הרגעים המשמחים ביותר בחייו של כל זוג וכן, של משפחתם המורחבת. עם זאת ובכדי לוודא, כי השמחה אכן תהא שלמה ולא תתהפך לעצב, ממש כך. הרי, כי יש להיזהר ולהימנע ממצב בו תפלו קורבן לרשלנות רפואית, לצורך העניין במעקב היריון.
הכלל הידוע בנושא אומר, כי היריון שהסתיים בלידת עובר פגום, הרי סביר להניח כי מי מהצוות הרפואי התרשלו בשלב ההכנה ומעקב ההיריון. וזאת, כגון אי שליחת האם לבדיקות מתאימות, או פספוס פרטים אותם היו צריכים לשאול את האם ובן זוגה. וכול זאת, כולל ובכדי לבצע בדיקות גנטיות מסוימות. כאשר, היה ובשל טעות, של הגורם האנושי המקצועי, אשר הינה מעבר לסטנדרט הרפואי המקובל והסביר. וכי אשר בעטיה של הטעות נולד תינוק עם מומים ופגמים, מחלות חלילה וכיו"ב. שאזי באופן עקרוני, יתכן והמדובר במקרה של רשלנות רפואית במעקב היריון. עם ולמרות הנ"ל, ראוי לציין, כי קביעה של האם התקיימה רשלנות במעקב ההיריון, הינה לרוב מורכבת ביותר, תלויה בגורמים רבים. וכמו כן, מחייבת רמה מקצועית גבוהה ביותר. רמה כזו, שישנה רק בידיהם של עורכי הדין המומחים בתחום ואנשי המקצוע בדגש הרפואי. אותם מומחים רפואיים, אשר עובדים יחד כתף אל כתף עם עורכי הדין המומחים. וזאת כאשר הללו, אף מסייעים בידיהם של האחרונים, למצות את זכויותיהם של הקורבנות. וכמובן, להשיג עבורם את הפיצוי שהינו כה מגיע להם מחד. ומאידך ויותר מכל, פיצוי אשר כבמקרים של קורבנות רשלנות רפואית, אחרים, הרי שהינם כה זקוקים להם.
חובת מסירת מידע מלא
כמו בשאר תחומי הרשלנות הרפואית, גם כאן ברשלנות רפואית במעקב היריון, קיימת עילת תביעה נפרדת של פגיעה באוטונומיה של היולדת. או במילים אחרות, אי מתן מידע שחובה למוסרו ליולדת בזמן המעקב. כאשר, גם במקרה בו עקב חוסר המידע ביצעה היולדת החלטות מסוימות בקשר ללידה. והן במקרים, בהם לו הייתה היולדת מתבשרת בדבר למשל בדיקה מסוימת שיכולה הייתה לעבור. אך, גם במצב כזה לא הייתה משתנה התוצאה. הרי, שבעצם אי מסירת המידע, כמוה כפגיעה באוטונומיה של היולדת, בכבודה. וכן בזכותה של היולדת, לעבור את תהליך הלידה, תוך שהינה מודעת לכלל האפשרויות העומדות לרשותה. ולא, משל הייתה דרך הטיפול שנבחרה, למשל על ידי הצוות הרפואי, "מוכתבת ליולדת". וזאת כאשר זו, אינה מודעת לאפשרויות הנוספות הקיימות ברשותה. למשל, ישנה הנחיה מתחילת שנות האלפיים לערך הקובעת, כי אישה בהיריון אשר מגיעה לתחנת טיפת חלב. הרי כי זכותה, של האישה, שלא לומר חובה על עובדי התחנה לספק לה מידע מלא כנדרש. וזאת, בדבר כל הבדיקות למשל שהלזו יכולה לעבור, כאשר הבחירה תהא בידה. וכל זאת, אף במקרים בהם מגיעה אישה כגון מהמעמד הנמוך, או בעלת אורח חיים דתי. כאשר, כתוצאה מהנ"ל, מסיקה אחות תחנת טיפת החלב, כי אותה אישה בהיריון גם כך לא תבצע את הבדיקה. לכן, הבחירה תמיד חייבת להיות בידי היולדת לעתיד ולא, בהחלטה כזו או אחרת של הצוות הרפואי.
שינוי משמעותי במצב החוקי
בחלק זה של מאמרנו, נרצה לציין נקודת ציון דרך על שביל תחום הרשלנות הרפואית בהיריון, המהווה אף נקודת מפנה, במפה המשפטית בתחום. המדובר, למי שלא מכיר בהלכת המר המפורסמת. אותה הלכה, אשר ניתנה על ידי כבוד בית המשפט העליון בשנת 2012. ומאז, בתי המשפט נערכים ומתנהלים לקראת יישומה המלא, של ההלכה. המדובר כמובן, בנושא של "חיים בעוולה". אותה שאלה פילוסופית העולה, בזמן שבו ילד אשר נולד למרבה הצער עם מומים, או מחלה חלילה ותובע את בית החולים על צוותו הרפואי. וכל זאת, בטענה של "חיים בעוולה". או במילים אחרות, "טוב מותי מחיי". לפיכך ולדעתנו, אין זה פלא, כי כבוד בית המשפט העליון הגיע למסקנה, כי בכל הכבוד, אין בידיו של בית המשפט העליון, הכלים לקבוע האם האלטרנטיבה של מותו או אי בואו לעולם של ילד פלוני, עדיפה על חייו. וזאת, אף במקרים של חיים רוויי הסבל ככל שיהיו. ולכן, בפרשת האמר נקבע, כי יש להתקדם לכיוון של תביעה בעילה של הולדה בעוולה, שבה תובעים ההורים בדבר נזקיהם. נזקים, אשר נגרמו מתוך הולדת בנם עם הפגמים. וזאת, על כל ההשלכות הכספיות והנפשיות שבדבר. עוד נקבעה בהלכת האמר, תקופת מעבר לפיה ניתן עדיין לתבוע בעילה של "חיים בעוולה" שלאחריה, לא יהא ניתן עוד הדבר. באשר לנ"ל יצוין, כי עקרונית תקופת מעבר זו תמה. ולכן, הורים המעוניינים לתבוע בשל הולדה בעוולה, הרי שבגדול יישמר סכום הפיצוי שנאמד לא אחת במיליוני ₪, בנאמנות, לרווחתו של היילוד הנכה. ואילו היתרה, בסביבות 25%, כפי שנקבע במקרה פשרה בבית המשפט העליון, תשולם להורים בגין נזקיהם הבלתי ממוניים.
לסיכום, כאמור נושא זה של רשלנות רפואית במעקב היריון, הינו תת תחום אשר דורש בפני עצמו ידע וניסיון רבים ביותר. בנוסף, נדרשת מומחיות כללית בנושא של הרשלנות הרפואית בכלל, כולל הכרת המצב המשפטי בדגש על חקיקה ופסיקה חדשות. או במילים אחרות, נדרשת הבנה לאיזה כיוון ובאיזו עוצמה נושבת הרוח הנורמטיבית משפטית. לפיכך, היה ונפלתם קורבן לרשלנות רפואית במעקב היריון, או בשלביו האחרים. או שהנכם חושדים, כי נפלתם קורבן לרשלנות שכזו. הרי, שאל לכם להסס ופנו עוד היום אל משרדנו. אנו, נשמח לסייע בידיכם ולעשות סדר במקרה, וזאת כמקרים המורכבים שברשלנות הרפואית במעקב היריון. המומחים שבמשרדנו, ישבו בכל כובד הרצינות על המקרה שבעניינכם ויקבעו, האם קיימת עליה לתביעה ברשלנות, פגיעה באוטונומיה וכיו"ב. כך, שתוכלו לשפר בצורה משמעותית את המצב העגום אליו נקלעתם ואף לשפר את מצבם הרפואי של ילדיכם שנולדו בעוולה. שכן, ולמרבה הצער כסף כן קונה בריאות.