עו”ד תאונות אופניים חשמליים

תאונות אופניים חשמליים

מאת: שטרייכמן - גלפנד משרד עורכי דין בבאר שבע 
 
בשנים האחרונות, רואים אותם יותר ויותר, ברחובות תל אביב, אך לא רק. באזורים רבים ברחבי המדינה, ניתן לחזות באופניים החשמליים, אשר מסוגלים להגיע למהירויות שונות, לעתים ממש בדומה לקטנוע קטן. דבר זה מהווה כר פורה לתאונות, אשר, למרבה הצער, מתרחשות לא אחת, כאשר מעורבים בהן רוכבי האופניים החשמליים. מאידך, רוכבי אופניים חשמליים רבים יעידו, כי המדובר בפתרון תחבורתי מעולה, נוח וזול, שלא לומר ספורט לכל דבר. 
לכן, לאור זאת, כי נוכחותם של האופניים החשמליים, מהווים עובדה קיימת, בחיינו, עולה השאלה מי אחראי לפצות את הנפגעים מתאונות אופניים חשמליים? ומה בדבר הרוכבים עצמם? האם הם מכוסים ומוגנים מבחינת ביטוח כלשהו?

הגדרת האופניים החשמליים בדין

עד שנת 2011  הגדרתם של האופניים החשמליים, הייתה מוסדרת בהוראת שעה שנקבעה בתקנות. לפי אותה הגדרה, הרי שאופניים חשמליים היו מוגדרים,  כאופניים בעלי מנוע עזר חשמלי, שלהם שני גלגלים המורכבים, באופניים, אחד אחרי השני. באשר לאמור נקבע, בתקנות, כי עוצמתו, של המנוע, נקבעה על מקסימום 250 ואט. כמו כן, יופעל המנוע החשמלי באמצעות דוושות האופניים, כאשר ככל שעולה מהירות הרכיבה, כך קטנה בהתאם פעולת המנוע. וזאת, עד אשר עולה מהירות הרכיבה על-25 קמ"ש. שאזי, יחדל המנוע לפעול ולהניע את האופניים. עוד נקבע בתקנות, כאמור, כי אין לרכוב על האופניים החשמליים, כהגדרתם, במידה וגיל הרוכב אינו 14 שנים לפחות. בנוסף נקבע, כי לא חלה חובת ביטוח חובה, של רוכבי האופניים החשמליים, ו/או צד ג' שעלול להיפגע מכלי תחבורה זה. 
יצוין, כי בימים אלה ממש, עובדות הרשויות, על התקנת תקנות חדשות. עם זאת, וכפי שנראה בהמשך, הוסדרה בפסיקה, סוגיית מעמדם המשפטי, של האופניים החשמליים, והאם נחשבים הינם לרכב מנועי. וזאת על כל השלכות הדבר, מבחינת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, קרי חוק הפלת"ד.

תאונת אופניים חשמליים ותאונות דרכים?

בכדי לחדד את הדברים ולסבר את האוזן עוד יותר, נענה על השאלה העולה ושהינה, מהי תאונת דרכים כהגדרתה בחוק הפלת"ד? וכמו כן, האם דין תאונת אופניים חשמליים כדין תאונת דרכים, כהגדרתה בחוק כאמור? 
ובכן, הגדרתה של תאונת דרכים, על פי חוק הפלת"ד, הינה די מורכבת. רק יצוין, כי היה ותאונה נכנסת בגדר תאונת דרכים כהגדרתה, בחוק, כאמור. הרי, שכפועל יוצא מכך, מגיעים לנפגעים, ללא קשר לאחריותם לתאונה, פיצויים על נזקי גופם. כלומר, בתאונת דרכים על פי חוק הפלת"ד, יפוצו כל המעורבים בתאונה, שהוכיחו קשר סיבתי, בין התאונה לפגיעתם, בידי ביטוח החובה של הרכבים, המנועיים, המעורבים בתאונה. וכמו כן כאמור, אין בוחנים את השאלה, כלל, מי אשם בתאונה. וזאת, שלא כמו בתביעה נזיקית רגילה.
באשר לשאלה השנייה, בדבר דינה של תאונת אופניים חשמליים, האם כתאונת דרכים? יצוין, כי אומנם פסיקת בתי המשפט, לא הכריעה, ספציפית, בכל הנוגע לאופניים חשמליים, האם נחשבים לרכב מנועי, כנקבע בחוק, כן או לאו. אולם, בפסק דין מנחה, אשר ניתן על ידי כבוד בית המשפט העליון פס"ד תורג'מן. שם נקבע, כי קורקינט חשמלי אינו, מהווה, רכב מנועי כנדרש בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. ולכן, תאונה בה מעורב קורקינט חשמלי, לא תיחשב כתאונת דרכים ולא תקים זכאות לפיצויים בזכות הקורקינט עצמו. במילים אחרות, נראה כי, תאונה עם קורקינט חשמלי בדומה לאופניים חשמליים, יקימו זכות לפיצויים על נזקי גוף המעורבים בתאונה, רק אם מעורב בתאונה רכב מנועי בנוסף, או שקיימת פוליסת ביטוח אישית בתמונה. זאת שכן, נחשבים רוכבי אופניים חשמליים וקורקינט חשמלי להולכי רגל, לפי הדין.

דוגמאות לתאונות עם אופניים חשמליים

אופניים חשמליים והולך רגל- במקרה של תאונה בין רוכב אופניים חשמליים, להולך רגל. הרי, שכאן אין המדובר בתאונת דרכים, כמשמעה בחוק הפלת"ד, המזכה בפיצוי נזקי הגוף מחברת ביטוח החובה. שכן, בין השאר, לא מעורב בתאונה כל כלי רכב מנועי, החייב בביטוח חובה. ולכן, במקרה זה, קיימות אופציות, כגון תביעה אישית את רוכב האופניים החשמליים, במידה והינו אשם בתאונה. בנוסף, במידה והמדובר בנסיעה מהעבודה הביתה, או הביתה מהעבודה, ניתן לתבוע את המוסד לביטוח הלאומי ואולי להפוך מוכר, על ידי המל"ל, כנפגע עבודה.

אופניים חשמליים ורכב- במקרה כזה, הרי שמעורב בתאונה רכב מנועי, קרי מכונית כאשר רוכב האופניים החשמליים, לצורך העניין, יחשב כהולך רגל. על כן, גם נהג הרכב וכן רוכב האופניים, החשמליים, יוכלו לתבוע את חברת הביטוח חובה של המכונית.

תאונה בה מעורבים רק רוכב האופניים החשמליים-  במקרה שכזה, בעיקרון אם אין לרוכב האופניים פוליסת ביטוח אישית, יוכל לתבוע אולי את העירייה. וזאת, היה וקיים מחדל תעבורתי אשר גרם לתאונה, או כל אשם או אחראי אחר שבעתיו נגרמה התאונה. במידה ולא כנ"ל המצב, אך רוכב האופניים, החשמליים, בדרך לעבודה או ממנה, אולי יוכל לתבוע כאמור, את המוסד לביטוח לאומי.