הנזקים לאדם שעבר תאונת דרכים יכולים להיות לא רק פיזיים אלא גם כלכליים והניזוק יהיה זקוק לכספי הפיצויים בין אם בגין אי יכולת להתייצב לעבודה, בגין טיפולים שהוא נאלץ לעבור או בעקבות הוצאות גבוהות של הטיפולים הרפואיים. " />
עו”ד תשלום תכוף בתאונת דרכים

תשלום תכוף בתאונת דרכים והקשר לטיפול מקצועי של עורך דין

מאת: שטרייכמן - גלפנד משרד עורכי דין בבאר שבע
 
הנזקים לאדם שעבר תאונת דרכים יכולים להיות לא רק פיזיים אלא גם כלכליים והניזוק יהיה זקוק לכספי הפיצויים בין אם בגין אי יכולת להתייצב לעבודה, בגין טיפולים שהוא נאלץ לעבור או בעקבות הוצאות גבוהות של הטיפולים הרפואיים. לא פעם מתעכבת הסדרת הפיצויים ולרוב עקב אי הסכמה בין חברת הביטוח והניזוק על גובה סכום הפיצויים. במקרים אלו, הסמכות לקביעת גובה הפיצויים ניתנת לבית המשפט, עד הכרעה משפטית יכול לעבור זמן רב וכאן בדיוק תפקידו של סעיף 'תשלום תכוף' לסייע לנפגע תאונת הדרכים. 
 
מהו תשלום תכוף?
חוק פיצויים לנפגעי תאונת דרכים, תשל"ה – 1975 מסדיר סוגיה זו באמצעות סעיף 5 - תשלום תכוף [תיקון: תשמ"ט(2), תשנ"ה] ומגדיר כי יועברו חלק מסכומי הפיצויים מהחייב לנפגע עצמו או למי שתלוי בו, באופן תכוף ומיידי, בתוך פרק זמן של 60 יום מרגע דרישת התשלום התכוף בכתב. וזאת, עוד טרם סיום בירור פרטי התביעה והכרעת הדין. אין בביצוע התשלום התכוף כדי להכריע באם חברת הביטוח חייבת לשלם לנפגע או מה גובה הפיצויים הסופי, אלא התשלום התכוף בא לתת מענה לנפגע בעת שזקוק לה ובכדי למנוע סבל. 
 
מי זכאי לקבל תשלום תכוף?
סעיף 5 שלהלן, מגדיר כי זכאי לקבל תשלום תכוף הנפגע עצמו למטרות רפואיות (כולל אשפוז בבי"ח), למטרות סיעוד ומחייתו וזאת למשך תקופה שלא תעלה על שנתיים מרגע תאונת הדרכים. כמו כן, האנשים התלויים בו זכאים לקבל תשלום תכוף אף הם על פי סעיף 78 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] "גרמה עוולה למותו של אדם, והיה אותו אדם, אילולא מת, זכאי אותה שעה לפיצויים לפי פקודה זו בעד חבלת גוף שגרמה לו העוולה - יהיו בן זוגו, הורו וילדו זכאים לפיצויים מן האדם האחראי לעוולה", כלומר, בני משפחתו לצרכי מחייה. יש לציין כי התשלום לצרכי מחייה יהיה מוגבל לגובה ההכנסה המרבית, מה שאינו תקף לגובה התשלום לצרכי הסיעוד. 
 
הפעולות שעל הנפגע/בני משפחתו לבצע בכדי להוכיח זכאות לתשלום תכוף וגובהו
 • הנפגע או בא כוחו נדרשים לשלוח לחייב דרישה כתובה לקבלת תשלום תכוף, לרוב לחברת הביטוח
 • בדרישה יש לפרט את הבאים ולדרוש תשלום תכוף בהתאם לסעיפים הללו:
 1.  פרטי תאונה 
 2.  מצבו הרפואי של הנפגע – תוך צירוף מסמכים רפואיים התומכים בכך
 3.  מהם צרכיו הרפואיים של הנפגע
 4.  מהם האספקטים הסיעודיים להם נזקק הנפגע
 5.  מצב מחייתו של הנפגע או של התלויים בו 
 6.  פירוט הוצאותיו הקבועות של הנפגע ומשפחתו
 
 • החייב, בדרך כלל חברת הביטוח, צריכים להיענות לדרישה הכתובה במהלך 60 ימים.
 • במידה ולא הייתה הסכמה בין שני הצדדים, הנפגע צריך לפנות לבית משפט בצירוף העתק הדרישה שהגיש לחייב ותצהיר. 
 • במהלך 30 יום מהגשת התצהיר לבית המשפט, החייב צריך לתת מענה ואם תינתן הסכמה מטעמו, ייקבע דיון בבית המשפט בנוכחות שני   הצדדים ותהייה הכרעה משפטית (פסק דין). במידה ולא תינתן הסכמה, אזי על הנפגע לעתור לבית המשפט לקבלת פסק דין. 
 • ניתן לערער על החלטת בית המשפט במידה ונדחתה הבקשה לתשלום תכוף מדי 6 חודשים עד שנתיים מיום התרחשות התאונה. ניתן לערער על החלטת בית המשפט במידה ונדחתה הבקשה לתשלום תכוף מדי 6 חודשים עד שנתיים מיום התרחשות התאונה. 

חשיבות עליונה להחלת התהליכים בהקדם האפשרי, שכן, לא פעם עיכוב בעקבות חוסר יכולת לשלם עבור טיפול רפואי מחמיץ את ההזדמנות לשיפור מצבו הבריאותי של הנפגע. בכדי שתוכלו לממש את מלוא זכויותיכם במהירות האפשרית, את זכויות התלויים בכם - הורים, ילדים או בני זוג, מן הראוי כי עורך דין מומחה בתאונות דרכים ונזיקין ינהל עבורכם את ההליכים – עו"ד אשר יוכל להתייחס למגמות פסיקה שונות שעשויות להשפיע על הזכאות שלכם לקבלת תשלום תכוף ויוכל להכווין את התהליכים בכדי להקל על הסבל שהנכם נאלצים לעבור בעקבות התאונה. 


שטרייכמן - גלפנד משרד עורכי דין בבאר שבע
משרדנו, צבר ניסיון רב בבקשות לתשלום תכוף של נפגעי תאונת דרכים והתלויים בהם אל מול חברות הביטוח ובבית המשפט. נשמח לגייס את ניסיונו בכדי לסייע לכם לקצר את התהליכים לקבלת תשלום תכוף ולמימוש מלוא הזכויות המגיעות לכם כדין וכחוק בעקבות תאונת דרכים.