עו”ד דייר סורר והשינויים בחוק

דייר סורר והשינויים בחוק

מאת : שטרייכמן - משרד עורכי דין

מה הם הסיכונים העומדים בפני בעל נכס המשכיר דירה?

בפני בעל נכס המשכיר את דירתו עומדים סיכונים רבים, ירידת שווי הדירה, שחיקת תשתיות הדירה ועוד. אך נדמה כי אחד הסיכונים הגדולים נובע דווקא משוכרי הדירה עצמם, אלו יכולים להערים קשיים רבים ולפגוע הן בדירה עצמה והן בתזרים המזומנים המגיע מהשכרתה. לרוב, איננו יודעים מראש מי הם אותם שוכרי דירה שאנו מכניסים לביתנו, כך נוצר מצב שדווקא באחת ממערכות היחסים החוזיות החשובות בחיינו אנו נכנסים עם עיניים עצומות. להבדיל אפילו מראיון עבודה, שוכר הדירה אינו מגיע עם המלצות קודמות או קורות חיים ואנו איננו מכירים אותו ולרוב כל שנותר לנו לעשות הוא להסתמך על מראה עיניים ראשוני.

מה הם הקשיים שיכול להערים שוכר דירה סורר?

יתכן והבעיה הנפוצה ביותר היא אי תשלום שכר הדירה במועד או אי תשלומו כלל. בנוסף, שוכר דירה יכול לגרום נזק רב לדירה ולתשתיותיה, נזק שלעתים יתגלה רק לאחר שהשוכר יצא מן הדירה. לעתים שוכר הדירה אינו משלם כלל את חשבונות הדירה וכך מגלגלם לפתחו של בעל הנכס. בעיה נוספת היא במידה והשוכר מסרב להתפנות מן הדירה לאחר שהסתיימה תקופת השכירות וכך בעל הנכס אינו יכול להשתמש בדירה כרצונו.

כאשר מחסומים מתווספים לזכות הקניין שלא לצורך - הפגיעה היא בבעלי הנכסים

בכדי שנבין את המצב המשפטי כיום עלינו לחזור תחילה מספר שנים אחורה ולבחון את הלקונה המשפטית שהתפתחה בדין הישראלי לאורך השנים. זכות הקניין הוכרה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו,התשנ"ב -1992 סעיף 3 "אין פוגעים בקנינו של אדם" כזכות חוקתית המקנה לה מעמד על חוקי. בין יתר התחומים המשפטיים שהזכות חלה עליהם הוא תחום המקרקעין ונגזרותיו השונות ובכלל זה בעלות על בתים. אך אליה וקוץ בה, בעקבות מחדל שירש החוק הישראלי עוד מימי המנדט הבריטי בעל נכס אשר חפץ לפנות שוכרים סוררים לא היה יכול לעשות זאת עקב מגבלות החוק. 

קשירת ידי בעלי הנכסים ומניעת עזרה מגורם חיצוני

 תביעה של בעל הנכס לפינויו של שוכר בעייתי לבית המשפט הייתה אורכת זמן רב ועולה במשאבים וכספים רבים כשבאותו זמן המשטרה אינה נוקטת עמדה מכיוון שמדובר בסכסוך אזרחי. בנוסף ובניגוד לדעתם של רבים סעיף 18א לחוק המקרקעין התשכ"ט - 1969 "המחזיק במקרקעין כדין רשאי להשתמש בכוח במידה סבירה כדי למנוע הסגת גבולו או שלילת שליטתו בהם שלא כדין". מכיוון שהוא איננו המחזיק הפועל בדירה אלא השוכר הרי שלבעל הנכס לא עומדת הזכות לסעד עצמי, כך הוא נשאר קירח מכאן ומכאן ופרט לתביעה ארוכה ויקרה לא היה בידו לעשות כלום כנגד הפגיעה בזכות הקניין שלו. בעל הנכס נשאר בודד במערכה לעמוד על זכויותיו וכך נוצר אבסורד משפטי שאיים להפוך ל"מכת מדינה".

הסדרת המחוקק את נושא פינוי המושכר

 המחוקק ראה לנגד עיניו את הבעיות שציינו לעיל ואת הפגיעה החמורה בזכות הקניין של המשכיר והחליט לנקוט בצעדים שיקלו על הנושא. המחוקק קבע בתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 9בתקנות סדר הדין האזרחי לנקוט בצעדים.ום. שלבעל הבית לא עומדת הזכות לפינוי עצמי, כך הוא פרק ט"ז כי תביעה לפינוי שוכר סורר תעשה תוך זמן קצוב ומהיר ובהליך של סדר דין מקוצר וכך יתאפשר למשכיר לקבל את ביתו ללא צורך בהליכים משפטיים ארוכים. בנוסף בעל הנכס שומר על הזכות להגיש תביעה נוספת, כנגד השוכרים שלא התפנו והפרו חוזה, שעיקרה יהיה תביעה כספית לפיצויים המגיעים למשכיר. תיקון משפטי זה סתם את הגולל לאנומליה משפטית שהייתה קיימת שנים רבות והפלתה את בעלי הנכס ואף חמור מכך פגעה כפי שראינו בזכויותיהם הבסיסיות ביותר. כך הוחזר המצב המשפטי הראוי שיהיה ובעלי הנכסים יכולים לישון בשקט כאשר הם משכירים את נכסיהם.

שטרייכמן - משרד עורכי דין

הדין הסבוך והחוקים הקיימים אינם מקלים על חייו של המשכיר, משרד עורכי הדין שטרייכמן צבר ניסיון רב בתביעות לפינוי מושכר לאור התקנות החדשות שהוצאו ומכיר את החוק על בוריו בכדי לעמוד על הזכויות המגיעות לכם.

לאחרונה, משרדנו טיפל במקרה בו עולה חדשה מחבר העמים השכירה דירה לשוכר שטען, כי לאחר חמש שנים של שכירות הוא "בעל הבית" ואינו נדרש לשלם שכירות עוד.
המשכירה הגיעה למשרדנו לאחר שבמשך שנה שלמה, ניסתה בכל דרך אך לא הצליחה להוציא את השוכר הסורר.
בעקבות פעולות משפטיות נכונות בתוך פחות מחודש ימים פינה השוכר הסורר את הדירה ואף הסכים לשלם פיצויי למשכירה.

אם גם אתם מצויים בליבו של סכסוך עם דייר סורר ו/או כל בבעיה אחרת הנכם מוזמנים לפנות אלינו הן טלפונית והן באמצעות האינטרנט ואנו נעמוד לשירותכם בכדי לממש את מלוא זכויותיכם.
לייעוץ לחצו כאן