כירורגיית פה ולסת מהווה תחום, מעולם טיפולי השיניים, שאף אותו ניתן לחלק לטיפולי כירורגיית פה ולסת המהווים כברירת חובה. או כגון, טיפולי כירורגיית פה ולסת הנתונים יותר לבחירת המטופל, קרי טיפולים אלקטיביים. " />
עו”ד רשלנות בכירורגיית פה ולסת

רשלנות בכירורגיית פה ולסת

מאת: שטרייכמן - גלפנד, משרד עורכי דין  
 
רשלנות רפואית בכירורגיית פה ולסת

כירורגיית פה ולסת מהווה תחום, מעולם טיפולי השיניים, שאף אותו ניתן לחלק לטיפולי כירורגיית פה ולסת המהווים כברירת חובה. או כגון, טיפולי כירורגיית פה ולסת הנתונים יותר לבחירת המטופל, קרי טיפולים אלקטיביים. ואלה כגון, מתחום הקוסמטיקה ושיפור המראה החיצוני. כחלק מטיפולי כירורגיית פה ולסת ניתן למנות בין היתר, ניתוחים להסרת גידולים כולל שפירים מחלל הפה וזאת, בטרם יהפכו לסרטניים, ניתוחים לתיקון שברים בשיניים ובעצמות הלסת והפנים, תיקון עיוותים בעצמות הפנים, טיפולים לשיפור מראה חלל הפה והפנים ועוד כיו"ב. 

לפני שמתחילים בטיפול...

בדומה לתחומי רשלנות רפואית נוספים, הרי שאף בתחום זה של כירורגיית פה ולסת ניתן לחלק את הטיפול ל-בטרם החל הטיפול, זמן הטיפול והתקופה שאחריו. במאמרנו זה יותר נתרכז במועד ההכנה לטיפול, קרי לפני שהטיפול בתחום כירורגיית הפה והלסת כנ"ל, יצא אל הפועל. 
ובמה הדברים אמורים?
אף בטיפולי כירורגיית פה ולסת, על רופא השיניים המטפל לבצע הערכת מצב רפואית של המטופל. וזאת כגון, מצב בריאות הלב, עורקים, לחץ דם, האם למטופל מחלות רלוונטיות כמו סכרת וכיו"ב. כמו כן, על הרופא המטפל לברר מידע על המטופל כגון האם הינו מעשן, רגישות לתרופות ועוד. כל המידע הנ"ל, הינו רלוונטי ביותר לטיפול המתעתד להתרחש בפי המטופל. שכן, היה ולמשל ולמטופל בעיות בלב, או שהינו רגיש לתרופות וחומרים מסוימים כגון חומרי הרדמה. הרי, שבמידה והרופא אינו מודע לזאת, עלול המטופל לסבול מתופעות חמורות כגון, התפתחות של תגובה אלרגנית בזמן הזרקת חומרי ההרדמה. וזאת, כאשר הדבר עלול להסתיים בנזקים קשים ובלתי הפיכים, עד כדי מותו של המטופל חלילה. ואשר לזאת, כבר קרו דברים מעולם. כמו כן, היה והמטופל סובל ממצב רפואי רעוע כלשהו, הרי שיתכן ויהא צורך לשקול ביצוע הפרוצדורה הניתוחית בתוך תחומיו של בית החולים, או לפחות לוודא כי קיים ציוד החייאה במתחם המרפאה. וכן, כי הרופא המטפל יודע להשתמש באותו ציוד. דוגמה נוספת הינה, היה והמטופל מעשן. שאזי, הרי שטיפולים שונים כגון, השתלת שתלים בפי המטופל וכיו"ב עלולים בסבירות גבוהה הרבה יותר להיכשל. וזאת, עד כדי כך שבעבר היו לעתים מבטלים את טיפולי ההשתלה במעשנים כבדים. כיום, יכול הרופא המטפל בהתוודעו לעובדה כי המטופל שלו מעשן כבד, לבקש ממנו להפסיק לעשן לכבוד הטיפול. או, שיכול הרופא לבקש מהמטופל להפסיק לעשן, לפחות מספר חודשים לפני הטיפול ועד למספר חודשים לאחריו.

זכות המטופל לבחירה מודעת

נושא חשוב ביותר הינו העניין של ריבונותו של אדם על גופו, קרי זכותו של המטופל לשמור על אוטונומיית גופו ונפשו. וכל זאת, בעזרת החלטה מושכלת שלו בדבר האם לעבור טיפול מסוים ובאם לא. זאת ועוד, אף זכותו של המטופל לדעת, האם קיים טיפול חלופי בעל פחות סיכונים מזה המומלץ על ידי הרופא? באשר לנושא זה של פגיעה באוטונומיה, הרי יפים דבריו של כבוד בית המשפט בעניין לניאדו. בפסה"ד, נקבעה ההלכה בנוגע לפגיעה באוטונומיית המטופל והוגדרה בעזרת השאלה: היה והיו נמסרים הפרטים הרלוונטיים למטופל, האם כמטופל הסביר או החולה הסביר היה משנה את דעתו ונמנע מהטיפול המזיק, או מתייעץ עם מומחים ו/או למשל מחליט על טיפול שונה? בפסיקת בית המשפט נקבע עוד בנושא, כי אין למסור מידע יתר למטופל, אשר אין לו את הכלים להתמודד אתו, או להבינו כראוי ואזי להגיע להחלטה מושכלת ונכונה. לכן, קיימת חובה למסור למטופל מידע בדבר הטיפול כגון סיכונים, טיפולים חלופיים אפשריים וכיו"ב. וכול זאת יעשה, בשפה ברורה ובהתחשב בנסיבות המקרה ודחיפותו.

לכן, היה ונקלעתם לטיפול מתחום כירורגיית הפה והלסת שהנכם סבורים שמשהו השתבש בהכנה לו, במהלכו, או בתקופת המעקב אם הייתה בכלל שלאחריו. היה והינכם עוברים או עברתם טיפול שכזה, שנמשך תקופה ארוכה מדי. נגרם לכם או למי מקרוביכם או מכריכם נזק עקב טיפול בכירורגיית פה לסת כנ"ל. אל תהססו! ופנו עוד היום אל משרדנו. אנו נשמח לסייע בידיכם בהערכת סיכויי תביעכם וכמו כן, נסייע במיצוי זכויותיכם עקב נזקים שחלילה נגרמו לכם וכן, נדע להילחם אף במקרה הצורך על זכויותיכם בעיקר בדמותו של פיצוי כספי המגיע לכם ושעשוי להגיע לגובה משמעותי אף של מאות אלפי ₪ ויותר, בהתאמה למקרה. ואומנם, את הגלגל לאחור לא נוכל להחזיר, אבל לעתים בעזרת תביעה משפטית ניתן לבצע את הדבר הדומה ביותר להחזרת הגלגל וזאת בעזרת פיצוי כספי בגובה כל נזק שחלילה נגרם לכם.