עו”ד

תביעה אזרחית נגררת לפלילים - האם אפשרי ומתי?

במשפט פלילי, כאשר אדם נשפט על עבירה ע"פ חוק העונשין, שנטען שביצע חשוב שיידע כי מונח על הכף, מבחינתו של אותו אדם נאשם, הרבה מעבר לאישום הפלילי ובין היתר השלכות גם מהמשפט האזרחי.

ובמה הדברים אמורים?

במשפט אזרחי, המדובר עקרונית בהכרעות אשר המאפיין אותן לרוב, הינו הפן הכספי. כלומר, אדם התרשל וגרם נזק לחברו, ישלם אותו מעוול פיצוי כספי, לחברו בכדי לשפר את מצבו. וכמו כן ואם ניתן, להשיב את המצב של הניזוק לקדמותו, אלא כי במושגים של כסף. וכך, גם בשאר תחומי המשפט האזרחי, המדובר בסכומי כסף שבהם משפים, מפצים ומשיבים לצד השני כספים, אשר נקבע כי מגיעים לו. כמובן, שבנוסף, ניתן לקבל צווי עשה ו/או מניעה. אולם, המשותף לכל אותן הכרעות בתי המשפט בתחום האזרחי, כי לרוב כמעט המוחלט, לא תינטל מאדם חירותו. בכדי, ליטול מאדם את חירותו במאסרו, יש להאשימו בעבירה על חוק העונשין ולהרשיעו באותו, או אותם, סעיפים עליהם נטען כי עבר. לכן ומטבע הדברים, הרי כי לא כנטל הראייתי הנדרש במשפט פלילי, קרי לקיחת חירותו של אדם ומאסרו, כנטל הראייתי בחיוב אדם בפיצוי חברו וכיו"ב. ולפיכך, היה ומדינת ישראל מעוניינת להטיל על פלוני עונש מאסר. שאזי, על המדינה להוכיח מעל כל ספק סביר, קרי בסביבות 98%, כי אותו אדם אכן ביצע את העבירה. שלא כך, במקרה של תביעה אזרחית, שם בכדי להוציא מחברו, על התובע נטל הראיה, לפי מאזן ההסתברות, קרי 51% וצפונה.

שימוש בהכרעה הפלילית כראיה בהליך האזרחי

לאור האמור לעיל, הרי שנוצרת קונסטלציה משפטית, לפיה היה ואדם ביצע עבירה פלילית כנגד אדם אחר. וכל זאת כגון, תקיפה, חלילה אונס או רצח וכיו"ב. הרי, שמבחינת, הדין הפלילי אותו נאשם, המורשע, מקבל את העונש המגיע לו. וכל זאת בשאיפה, שכן למרבה הצער, עקב עומס על בתי המשפט, נסגרות עסקאות טיעון מקלות רבות. ואם לא די בכך, הרי שקורבן העבירה נותר חבול, מדמם שלא לדבר על הנזק הנפשי שסוחב עמו, לעתים לכל חייו, בדמותה של נכות נפשית של ממש. הסעד שיכול לקבל אותו נפגע עבירה מהדין הפלילי, לרוב עומד על קנסות כספיים מינוריים עם בכלל. כאשר הללו, ודאי שאינם יכולים לפצות אותו על הנזק שנגרם לו. והמדובר לא רק על עוגמת הנפש, אלא וחשוב לא פחות טיפולים רפואיים, כולל פסיכיאטריים ופסיכולוגיים, להם יזדקק הקורבן לעתים עד ליומו האחרון.

לשם כך ניתן לתבוע את הנאשם אזרחית...

בהמשך לנ"ל ובכדי שאותו קורבן עבירה יוכל להיפרע כמלוא נזקיו. הרי, שקיימת אפשרות בידי אותו קורבן, לתבוע את הנאשם המורשע בדין האזרחי. קרי, בתביעה נזיקית. כלל ידוע הינו, כי מטרתם העקרונית של דיני הנזיקין, הינה להשיב את מצבו של התובע לקדמותו כמה שניתן. וזאת, בעזרת פיצוי כספי מאת הנתבע, אשר יממן את כל הטיפולים וכל מה שנדרש התובע לעבור, כולל עוגמת נפשו עקב ביצוע העבירה כלפיו.

שימוש בתוצאות ההליך הפלילי כראיה בהליך אזרחי...

עקב כך, כי בכדי להרשיע בהליך פלילי נדרש כאמור, רף הוכחה של כ-98% ואילו בזה האזרחי, רק 51%. הרי, מכך נובע ולא בכדי, שניתן בתנאים מסוימים להשתמש במסקנות ההליך הפלילי, כגון העובדות והרשעת הנאשם, כהוכחות במשפט האזרחי. וכל זאת, כראיה לכאורה. שכן, לדוגמה, אם הוכחו עובדות ונסיבות מקרה אונס לדוגמה. וכמו כן, הוכח כי פלוני חלילה אנס אישה זו או אחרת. הרי, שוודאי שניתן להשתמש במסקנות אלו מההליך הפלילי שהוכחו ברמה של 98% ולהשליכם על אותו מקרה, כראיה לכאורה. וכל זאת, בכדי לזכות את נפגעת העבירה בפיצוי ראוי, כאשר רמת ההוכחה הנדרשת הינה 51% בלבד.

תנאים בהם ניתן להגיש תביעה אזרחית נגררת לפלילים :

מעבר לאמור לעיל, הרי שישנם תנאים אשר יש לעמוד בהם בכדי שיהא ניתן להגיש תביעה אזרחית, הנגררת למעשה פלילי, באותו תיק בדיוק. והכללים הינם:

  • פסק דין חלוט. כלומר, לא ניתן יותר לערער על פסיקת בית המשפט בהליך הפלילי והיא קבועה ולא תשתנה.
  • פסק הדין הפלילי מרשיע את הנאשם, שעשוי להיות גם הנתבע במשפט האזרחי, אך לא רק הוא.
  • תנאי נוסף הינו, כי אחד מבעלי הדין במשפט האזרחי הוא "המורשע, או חליפו, או מי שאחריותו נובעת מאחריות המורשע, ובכלל זה מי שחב בחובו הפסוק."

ולסיכום, היה והנכם או מי ממכריכם נפלתם חלילה קורבן לפשע, שהותיר בכם נזקים גופניים, נפשיים ו/או ממוניים. הרי, שקיימת לכם זכות, לא רק להגיש תלונה במשטרה ולהעניש את הפושע, אלא גם לתבוע את נזקיכם המלאים, בדין אזרחי. וזאת, תוך שימוש בתוצאות המשפט הפלילי, כראיה לכאורה, כנגד הנאשם או חליפו הרלוונטי. כמובן, שאל לכם להתמודד לבדכם, במערכה בעלת השפעה כה משמעותית וחשובה על חייכם. ולכן, חובה להיוועץ בעו"ד המתמחה בנושא של תביעה אזרחית נגררת לפלילים ומשפט אזרחי ונזקין. משרדנו, מתמחה בדיוק בנושאים אלה הרלוונטיים. ולאור זאת, אנו שטרייכמן - גלפנד משרד עו"ד נשמח לסייע בידכם, להתמודד עם הסוגיות הנוגעות להליך מיוחד זה. וכמו כן, נשמור ונילחם על זכויותיכם לפיצוי ראוי והולם, עקב הנזק שנגרם לכם ממעשה העבירה הנפשע.

תגיות:
לייעוץ לחצו כאן