בית המשפט השלום בכפר סבא קבע בפסיקה תקדימית, כי במקרה של תאונת דרכים בה מעורבים אופניים חשמליים הדבר יהיה דומה לתאונת דרכים כמפורט בחוק הפלת"ד קרי "רכב מנועי". 

" />
עו”ד עורך דין תאונת דרכים, עורך דין באר שבע, עורך דין אופניים, עורך דין אופניים חשמליים

אופניים חשמליים הוכרו כרכב מנועי - שטרייכמן גלפנד משרד עורכי דין

אופניים חשמליים ייחשבו כ"רכב מנועי" במקרה של תאונת דרכים

בית המשפט השלום בכפר סבא קבע לפני מספר ימים בפסיקה תקדימית, כי במקרה של תאונת דרכים בה מעורבים אופניים חשמליים תחשב התאונה כתאונת דרכים בהתאם לחוק הפלת"ד.
קרי היחס, מבחינה משפטית ובדגש כמובן על חוק הפלת"ד, אל האופניים החשמליים, יהיה בדומה ל"רכב מנועי". 

ובמה הדברים אמורים?

ובכן, בכדי לעשות שכל ומעט לסבר את האוזן, יצוין, כי במקרה של תאונת דרכים בין רכב מנועי והולך רגל ישנו ביטוח חובה שיכסה את ההוצאות בגין נזקי הגוף שנגרמו לנהג והנוסע/ים עמו ברכב. ובמקרה של הולך רגל שנפגע מאותו הרכב, גם את נזקיו של הולך הרגל הנדרס.

אם כן. מה כה מיוחד בפסיקתו של כבוד בית המשפט השלום בכפר סבא?

ובכן, פסיקתו של ביהמ"ש מיוחדת ותקדימית (!) שכן, הנורמה המשפטית הנוהגת זה שנים רבות לפי חוק הפלת"ד הייתה כי, בכל הנוגע לאופניים חשמליים, היחס אליהם היה בדומה לאופניים "רגילים" קרי. רוכב אופניים חשמליים, בדומה לרוכב אופניים רגילים, נחשב להולך רגל. וזאת, בכל הנוגע לתאונה, לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חוק הפלת"ד.) כלומר, דבר זה אומר, שרוכב אופניים חשמליים אינו צריך ברישיון, אינו חייב במספר זיהוי והחשוב מכל אינו חייב ואף אינו מסוגל טכנית לרכוש ביטוח חובה כרוכב אופניים חשמליים. וכל זאת, בכדי לכסות את נזקיו במקרה של תאונת דרכים.

עד למתן פסק הדין, הרי שבמקרה של תאונת דרכים, בין רכב מנועי כמוגדר בחוק הפלת"ד, כגון "מכונית, אופנוע, משאית, טנדר" וכיו"ב לבין אופניים חשמליים. היה ביטוח החובה של הרכב המנועי, הפוגע, חייב לפצות את רוכב האופניים החשמלייםעל נזקי הגוף שנגרמו לו בעקבות התאונה.

מבט ממעוף הציפור - עיקרי ההחלטות הקודמות

בחלק זה נביא נקודות מרכזיות מפסקי דין קודמים, על מנת שנבין, את המצב המשפטי והפסיקתי, בכל הנוגע לסוגיית היחס המשפטי אל רוכבי האופניים החשמליים בעבר. יתרה מזאת, הבת פסקי הדין הקודמים יעזרו לנו רבות בהבנת החידוש המשמעותי בפסיקתו התקדימית של כבוד השופט אלדד נבו.

בית המשפט העליון קבע: קורקינטים חשמליים אינם "רכב מנועי" בכל הנוגע לתאונות דרכים לפי חוק הפלת"ד. בקליפת אגוז יצוין, כי כבוד בית המשפט העליון הפך בפסיקתו את החלטתו של בית המשפט השלום. וכל זאת, בכל הנוגע לקורקינטים ממנועים. קרי ובניגוד לפסיקת השלום, רוכבי קורקינטים ממנועים יפוצו כהולכי רגל במקרה של תאונת דרכים לפי חוק הפלת"ד וכיו"ב. יודגש ויובהר, כי פסקי הדין הנ"ל מתייחסים וכאמור, לקורקינטים ממונעים ולא לאופניים חשמלייםוזאת, על הדומה והשונה בין שני כלי הרכב.

בית המשפט השלום קבע בשנת 2015: אופניים חשמליים אינם "רכב מנועי" בכל הנוגע לתאונת דרכים לפי חוק הפלת"ד. כי אין להכיר באופניים החשמליים כרכב מנועי במקרה של תאונת דרכים.
לפי פסק הדין, הרי שראשית, הכרעה בסוגיה זו של האם להתייחס לאופניים חשמליים כרכב מנועי לעניין חוק הפלת"ד, אינה שאלה ספציפית אלא, שאלה כללית ורחבה, הנוגעת לכלל הציבור במדינת ישראל. שכן, הנושא הפך לתופעה רחבה. לאור זאת, קבע בית המשפט, כי קביעה שאופניים חשמליים ו"רכב מנועי" חד הם, תגרום להכבדה על הציבור בשל מס' סיבות וביניהן : הצורך ברישיון, דרישה לרכישת ביטוח חובה וכיו"ב. דרישות אלו,יביאו לתמריץ שלילי בכל הקשור לשימוש באופניים אלו, וכתוצאה מכך יהיו עמוסי תנועה, זיהום אוויר, תנועות דרכים וכו'. בנוסף ובאותו פסק דין, ביטל בית המשפט את טענותיה של עו"ד שייצגה את חברת הביטוח לפיהן, בתקנות התעבורה נקבע, כי יש להתייחס לאופניים חשמליים כרכב מנועי. כמו כן, נדחתה טענה נוספת לפיה אופניים חשמליים הינם "רכב מנועי". שכן, הינם מתניידים אף על ידי מנוע ואין זה משנה שישנם גם פדלים. את הטענות הנ"ל ובין השאר, דחה בית המשפט בכך, שראשית ובעניין תקנות התעבורה, הרי שהינן במהותן שונות לחלוטין מחוק הפלת"ד. ולכן  נפסק כי אין מקום להשוואה. באשר לטענה, כי אופניים חשמליים הינם בעלי מנוע ולא משנה קיומם בנוסף של פדלים. קבע בית המשפט, כי וכפי שהעיד המומחה בנושא לאחר מהירות של 6 קמ"ש מתנתק המנוע שאזי ובכדי להניע את האופניים החשמליים, יש צורך בפדלים ובכוח פיזי.

פסק הדין החדש קבע:

חרף הפסיקה הישנה שדחתה את השוואת האופניים החשמליים ל"רכב מנועי" ומתוך מדיניות שיפוטית בית המשפט השלום בכפר סבא קבע, "דברים" חדשים ושונים לחלוטין מהפסיקה הקודמת.

ראשית, נפסק, כי האופניים החשמליים, מהווים תופעה רחבה ואומנם שלילית לדידו של כבוד השופט נבו ולכן, יש להסדיר תופעה זו. עוד נפסק, כי המחוקק חייב להסדיר את נושא זה של אופניים חשמליים, קרי חיוב בהוצאת רישיון, קורסי רכיבה ורכישת ביטוח חובה. שאזי, היה מדובר בתופעה מבורכת. עוד נקבע, כי כל בר דעת מבין שכיום רוכבים על אופניים חשמליים אינם משתמשים כמעט בפדלים ובהנעה פיזית, אלא במנוע וזאת בדומה לאופנועים.
לאור האמור נפסק כי אופניים חשמליים נופלים בגדר "רכב מנועי". ועל כן, יש להתייחס אליהם בהתאם.

למעשה, נקבע בפסק הדין התקדימי של כבוד בית המשפט השלום בכפר סבא, כי רוכבי אופניים חשמליים, אשר חלילה יהיו מעורבים בתאונת דרכים יפלו בהגדרה של תאונת דרכים כפי שמוגדר בחוק הפלת"ד. הרי, שבאין ביטוח חובה לרוכב האופויים קרנית, שהינה חברת הביטוח מטעם המדינה ושתפקידה לפצות, במקרה שאין חברת ביטוח בתמונה, את רוכב האופניים החשמליים שנפגע בגופו בתאונת דרכים.

תגיות:
לייעוץ לחצו כאן