למרבה הצער וכאמור, לא חסרים מקרים בהם נפטר אדם וזאת מבלי שהותיר אחריו צוואה חוקית, אשר תפרט את רצונו האחרון באשר לגורל רכושו לאחר לכתו מן העולם. במצב כזה, לא נותרת ברירה והעיזבון של אותו אדם יחולק על פי הוראות חוק הירושה. " />
עו”ד עו

צוואות וירושות

יום מותו ולכתו של אדם קרוב, הינו אחד המועדים העצובים ביותר בחיים.
עם זאת ולמרות, שכמובן, התגובה הראשונית הינה אבל, שאף מוסדר במסורת היהודית של "לשבת שבעה" על המת ולהתאבל.
הרי, שקיים עקרון מקודש לא פחות וזו בלשון המעטה.
עיקרון זה מכונה "רצון המת" או
"רצונו האחרון של הנפטר". קרי, מה רצונו של הנפטר, כי יעשה ברכושו לאחר מותו בשיבה טובה?
ובכן, והניסיון הנצבר בנושא מראה, כי לא תמיד ניתן להתחקות אחר רצונו האמתי של הנפטר וזאת, הלכה למעשה.
שכן, הלזה לא הכין בחייו צוואה, אשר תסדיר את כל העניינים בדבר חלוקת רכושו, לאחר לכתו לעולמו.
הסיבות לכך, הינן מגוונות, החל מזאת שאיש אינו מעוניין לרוב להתעסק במותו, לעתים אותו אדם קרוב, נפטר באופן מפתיע כגון בתאונה וכיו"ב. או שהמדובר פשוט באדם צעיר יחסית וכיו"ב.
עם זאת, חשוב לזכור כי הדרך היחידה מהבחינה החוקית משפטית, לחלק את הרכוש לפי רצונו של הנפטר.
הינה באמצעות צוואה, שהוכנה באחת הדרכים שיתוארו בהמשך
.

אדם נפטר ולא הותיר צוואה...

ובכן למרבה הצער וכאמור, לא חסרים מקרים בהם נפטר אדם וזאת מבלי שהותיר אחריו צוואה חוקית, אשר תפרט את רצונו האחרון באשר לגורל רכושו לאחר לכתו מן העולם.
במצב כזה, לא נותרת ברירה והעיזבון של אותו אדם יחולק על פי הוראות חוק הירושה.
עם זאת וחרף העובדה, שהוראותיו של חוק הירושה רחוקות מלהיות דרקוניות או מקפחות. אלא כי נהפוך הינו הדבר, הוראות חוק הירושה הינן הגיוניות באופן כללי ועקרוני. אולם, אין ולא קיים תחליף לעריכת צוואה, אשר מתייחסת לכל מקרה לגופו.
שכן, חרף זאת שלפי חוק הירושה
, היורשים העיקריים הינם בת הזוג הנשואה, או הידועה בציבור לצורך העניין. ומיד לאחר בת הזוג ובצמוד אליה, צאצאי הנפטר וכיו"ב.
עם זאת וכפי שקורה לא מעט בחיים, הדברים הינם מורכבים. שכן, יתכן והנפטר לא רצה להוריש לבת זוגו מסיבות שונות כלל מרכושו ורצה להוריש כל עיזבונו לילדיו. או שלהיפך, רצה המנוח להוריש הכול לבת זוגו
.

סוגי הצוואות הקיימים

בכדי שצוואה אכן תהא חוקית ויהא ניתן השתמש בה, בכדי לקבל ולחלק את העיזבון לפי רצון הנפטר.
בשביל זאת, ישנם 4 צורות או אופנים לעריכת הצוואה
.
כך, שאי עמידה בתנאים של הכנת הצוואה ועריכתה בדרכים אחרות, כמוה כאי קיומה של הצוואה.
שאזי, העיזבון שוב יחולק לפי הקבוע בחוק הירושה. ולהלן 4 הצורות לעריכת צוואה
:

 1. צוואה בעדים- בכדי לערוך צוואה בעדים, הרי כשמה כן הינה. יש לערוך את המסמך בנוכחות 2 עדים כשרים ועו"ד.
  כאשר 2 העדים יחתמו על הצוואה וכאשר כמובן, איש מן העדים אינו נהנה מהצוואה.
  כמו כן, אסור כי אחד מהנהנים מהצוואה, או כמה מהם
  , יהיו מעורבים בעריכתה.

 2. צוואה למול רשות- צורה זאת של כתיבת הצוואה באה לידי ביטוי בהקראה של הצוואה למול רשות שיפוטית,
  כגון בית המשפט לענייני משפחה, חבר בית דין דתי, רשם בית משפט לענייני ירושה, או אף אל מול נוטריון.

 3. צוואה בכתב יד- צוואה מסוג זה יש לכתוב על ידי המצווה ובכתב ידו.
  אותה צוואה עליה לשאת אף את תאריך כתיבתה ואת חתימת המצווה
  .

 4. צוואה בעל פה (שכיב מרע)- היה ואדם רואה עצמו אל פני מותו והינו משוכנע כי קיימת סכנה מוחשית ומידית לחייו.
  הרי, שבמקרה שכזה, יכול אותו אדם לצוות בעל פה אל מול שני עדים, את רצונו כי יעשה ברכושו לאחר מימוש חלילה אותה סכנה.
  על העדים, לערוך תרשומת של דברי המצווה. ולאחר מכן, להפקיד את אותו זיכרון דברים אצל הרשם לענייני ירושה.
  היה וחלפה סכנת החיים, מעל ראשו של המצווה הנ"ל, יפוג תוקפה של הצוואה לאחר חודש מיום חלוף סכנת החיים
  .

צרו קשר עוד היום עם עו"ד צוואות ממשרדנו

לאור האמור לעיל, ברור כי כדאי תמיד להיות מוכנים.
לכן, פנו עוד היום אל משרדנו וכמעט אין זה משנה גילכם
. והצטרפו אלינו ולשאר האנשים שהבינו כמה חשובה הינה עריכתה של צוואה וזאת, לכל מקרה שלא יבוא.
כאן המקום לציין, כי כפי שהנכם רוכשים פוליסות ביטוח למקרי חלילה נכות, מחלה, או אסון עד כדי מוות חלילה וחס.
הרי, שעריכת צוואה חשובה לפחות כמו ביטוח חיים.
לפיכך, מומלץ שלא להתמהמה ולערוך בהקדם צוואה בעזרת מומחה לדיני משפחה, כולל תחום הצוואות הירושות, היה וחס וחלילה הגרוע מכל יקרה
.