ילדיהם המשותפים והקטינים של בני הזוג המתגרשים, זכאים לקבלת דמי מזונות. ככל שגיל הילדים הקטינים צעיר יותר, כך נופל הנטל ואף ביתר שאת, על האב שאמון על פרנסתם ורווחתם של הילדים. " />
עו”ד דמי מזונות

מזונות

אחד הנושאים המרכזיים הנוגעים להליכי הגירושין, הינו נושא דמי המזונות. מי שחב עקרונית בנשיאה ברוב דמי המזונות, הינו הגבר הבעל לשעבר. וזאת, שכן נושא זה של דמי המזונות מוסדר, על פי כללי המשפט העברי, שלפיו הגבר הינו הגורם המפרנס. וזאת, על אחת כמה וכמה, מכפי שנהוג לסבור גם כך, ברוב רחבי העולם. בנוסף, הזכאים לקבלת דמי המזונות, הינם בדרך כלל הילדים המשותפים והקטינים, של שני בני הזוג הנפרדים. וכמו כן ולעתים, אף האישה זכאית לקבלת דמי מזונותיה וכל אלה, כפי שיתואר להלן...

מזונות ילדים

עקרונית וכאמור לעיל, ילדיהם המשותפים והקטינים של בני הזוג המתגרשים, זכאים לקבלת דמי מזונות. ככל שגיל הילדים הקטינים צעיר יותר, כך נופל הנטל ואף ביתר שאת, על האב שאמון על פרנסתם ורווחתם של הילדים. בנוסף, ילדי בני הזוג תמיד זכאים לקבלת דמי מזונות ובכל מצב. שכן, אין זו אשמתם של ילדים קטינים, כי הוריהם מתגרשים. וכל שכן, הללו לא בחרו כלל לבוא לעולם. לכן, אף במצבים רבים המוגדרים כגניבת זרע, על ידי האם. הרי, כבר נכתבו כמה וכמה פסקי דין, אשר אף במצב קיצון זה חייבו את האב שזרעו נגנב, בדמי מזונות הילד שנולד כתוצאה מכך. עם זאת ראוי לציין, כי בשנים האחרונות, ניתנה פסיקה שלפיה אימהות, שהוכח כי השיגו את זרע האב בגניבה, חויבו להשיב את כספי המזונות לאב. עם זאת, חויבו לעשות כן, לאחר שיגיע הילד לבגרות. וזאת בכדי, שלא לפגוע ברמת חייו של הקטין. ועוד באשר לחובתו של האב בתשלום דמי מזונות ילדיו. הרי, שעקרונית, כלל המומחים מסכימים כי עד גיל 6, חב האב באופן אבסולוטי במזונותיהם של ילדיו הקטינים. עם זאת, ישנם הסבורים, כי האב חב באופן אבסולוטי במזונות ילדיו, אף עד הגיעם לגיל 15 שנים.

מזונות ילדים כיום

בשנים האחרונות, הרי כי אין המדובר בסוד שנשים רבות משמשות כמפרנסות של המשפחה. וכמו כן, ישנן לא מעט נשים המרוויחות משכורת גבוהה ואף משמעותית, מאשר בעליהן. לכן לאור זאת ובהתחשב במחקרים וועדות, כגון וועדת שיפמן, שהתכנסו במיוחד בשל נושא זה של חלוקת מזונות ילדים באופן המשקף יותר את המציאות המודרנית. הרי, שכיום המגמה הינה לסקור כל מקרה לגופו, כגון האם ישנה משמרת משותפת לבני הזוג על הילדים וכיו"ב.

מזונות אישה

אישה הנמצאת בהליכי גירושין, זכאית באופן עקרוני , לקבלת דמי מזונות אישה מבעלה. וזאת, בסכום בגובה רמת החיים אליה הייתה מורגלת כאשר חיה חיי נישואין תקינים עם בעלה. דמי מזונות אישה ישולמו לה עקרונית עד אשר תתגרש זו מבעלה. יצוין, כי כבר קיימת פסיקה של בית המשפט העליון, בה חויב גבר במזונות בת זוגו כידועה בציבור.

מזונות מדין מעוכבת מחמתו להינשא לאחר: ישנו עוד סוג של מזונות אישה, ואלה הם מזונות לאישה שבעלה מותיר אותה עגונה ומסרב לתת לה גט. וזאת, חרף הוראתו של כבוד בית הדין הרבני. לכן וכפיצוי על כך, שאותה אישה אינה מסוגלת להינשא לאחר ולהמשיך בחייה. הרי, שבאים דמי מזונות אישה אלה, שחב בהם הבעל הכובל ומפצים אותה על מצבה הקשה, בהיותה אסורה בכלא העגינות.

לכן, היה ונקלעתם להליך גירושין? נפרדים ומפרקים את החבילה כולל ילדים משותפים? או אף ללא ילדים. פנו עוד היום אל משרדנו ואנו נשמח לסייע לכם בתהליך לא פשוט זה. כולל ובין השאר בנושא דמי המזונות לילדים לאישה וכל סוג של עזרה שתזדקקו לה במסעכם אל עבר פתיחת דף חדש בחייכם. אלא שרצוי שתצאו לדרך חדשה עם תנאים טובים שעדיף שיעוגנו בהסכם גירושין וכיו"ב. וכן, כאשר דמי המזונות שהושתו עליכם או על הצד השני ישרתו את האינטרסים שלכם ושל ילדיכם. ולבסוף ולא פחות חשוב, לסיים את הליכי הגירושין ביחסים טובים עם הצד השני שאף הוא הורה של ילדיכם ולכן, צפויים לכם עוד שנים לעתים ארוכות של יחסים כגרושים עם ילדים משותפים.

לייעוץ לחצו כאן