כחלק מהנזקים שעלולים להיגרם לכל אדם, הרי שנזקי הרכוש הינם הפחות קשים, היה ונביט על הדברים בעיניים אוביקטיביות. " />
עו”ד נזקי רכוש

נזקי רכוש

כחלק מהנזקים שעלולים להיגרם לכל אדם, הרי שנזקי הרכוש הינם הפחות קשים, היה ונביט על הדברים בעיניים אוביקטיביות. שכן, בית שניזוק למשל, אם משריפה, משיטפון, רעידת אדמה וכיו"ב. הרי, שאת אותו בית ניתן לתקן והיה ונהרסו באופן קיצוני בית, רכב וכיוצא באלה, הרי שניתן לבנות בית חדש, ו/או לקנות רכב חדש. עם זאת, אדם נכה לא תמיד ניתן לשקם ולא תמיד השיקום הינו מלא. למותר לציין, אדם שנזקיו הגופניים הביאו למותו. את אותו אדם, דבר כבר לא ישיב.

אולם ועם כל האמור, גם נזקי רכוש עשויים למוטט חייו של אדם, לדוגמה נזקים לרכוש יקר כגון וכאמור, דירת מגורים, רכב חדיש, רכוש יקר ועוד. הרי, היה ולא יהא קיים מנגנון מפצה בתמונה, שאותו אדם ניזוק עלול להיזרק לרחוב פשוטו כמשמעו ולאבד כל סיכוי לחיים נורמאליים. במאמר זה, נדון בעיקרם ובתמצית נזקי הרכוש הנפוצים, כאשר בין החמורים שביניהם לא אחת קיימת חברת ביטוח בתמונה. שאם לאו, הרי מדובר בתביעת רשלנות רגילה כנגד האדם, הנתבע, שגרם לנזק לרכוש.

למשל נזק רכוש משריפה

נזק שנגרם לרכוש מדליקה, לרוב ייוחס ראשית לאדם אשר ממקום מגוריו הוצתה האש, או שממקום מטלטלין השייכים לו הוצתה האש כאמור. המדובר במקרים כאמור, של אחריות מוגברת. שאזי, על הנתבע שממקומות שבבעלותו יצאה האש. היה ואותו נתבע מבוטח בביטוח למקרה של נזקי רכוש שנגרמו כגון מאש. הרי, שעל חברת הביטוח נטל כבד להוכיח, כי המבוטח הצית בכוונה את האש המזיקה. ואילו על הנתבע, רק להוכיח כי פרצה אש בנכס ששייך לו וזו גרמה לו לנזק.

במאמר מוסגר יאמר, כי למשל במקרה שהמדובר בנזק לרכוש שנגרם כתוצאה משוד או גניבה כלשהי. הרי, שהנטל אז יעבור אל המבוטח להוכיח, כי אינו היה שותף במעשה הפלילי. עם זאת וגם כאן, הנטל שחל על המבוטח אינו כבד באופן יחסי אף במקרה זה. שכן, כל הנדרש מן המבוטח יכול להסתכם בחתימתו על תצהיר. שלפיו, מעיד המבוטח, כי לא השתתף באותו מעשה פלילי, בדמותו של השוד או הגניבה הרלוונטית.

נזק רכוש שנגרם מבעל מקצוע

נזק לרכוש או לממון עלול להיגרם לנו אף מרשלנותו של בעל מקצוע. וזאת, כגון בעלי מוסך, רואי חשבון, מהנדסי בניין ועוד... במקרים כגון אלה, עלולים להיגרם לצד התובע, קרי מקבל השירותים, נזקים כספיים ושברכוש חמורים. מפגיעה ברכב, ליקויי בנייה חמורים, תשלום מיסים מופרז שלא לצורך וכיו"ב. עם זאת, בנושא זה של פגיעות רכושיות וחומריות על ידי בעלי מקצוע, הרי שלרוב הללו מוכנים ליום שבו חלילה יבצעו טעות רשלנית כזו שאין לעשות וייתבעו בסכומי כסף גבוהים. לכן, לבעלי מקצוע רבים, קיימת פוליסת ביטוח מקצועית. ולפיכך, במקרה של רשלנות ניתן לתבוע את הביטוח המקצועי של אותם בעלי מקצוע ולהיפרע ממנו.

תביעת הביטוח לעומת תביעת הרשלן

ספגתם נזק ברכושכם? האם דירתכם, רכבכם, תכשיטים או דברי ערך השייכים לכם נפגעו או נהרסו? רבים מכם וודאי ישאלו עצמם מה אעשה עכשיו? ובכן, ראשית זכרו שהמדובר לעתים בנזקים משמעותיים עד כדי ולעתים דיני נפשות של ממש. שכן, למשל וכאמור, אדם אשר דירתו נשרפה, במקרים רבים אין ברשותו דירה נוספת וכיוצא בזאת. לכן, פנו מיד אל עו"ד מומחה בדיני נזיקין בכלל ונזקי רכוש בפרט. בקצרה רק יאמר, כי ניתן לתבוע את האדם האחראי וכן את חברת הביטוח שלו היה וישנה בתמונה. חברת הביטוח, הנחשבת לכיס עמוק ולזו אשר אמורה לפצות במקרים כאלה. וכן, נכנסת בנעלי הנתבע, בכל הנוגע לפיצוי התובע באופן עקרוני. כאן המקום לציין, כי תביעה נגד חברת הביטוח, יש להגיש תוך 3 שנים מיום אירוע הביטוח, קרי גרם הנזק. והיה ולא, התביעה תתיישן ולא יהא ניתן להגישה יותר. היה ולא קיימת חברת ביטוח בתמונה, הרי שהמדובר לא אחת במצב בעייתי יותר. וזאת, במקרה ולנתבע אין כסף בכדי לכסות את הנזק הנתבע. עם זאת, באופן עקרוני במקרה של תביעת נזיקין רגילה, נגד הנתבע עצמו והוכחת רשלנותו, עומדת לרשות התובע הניזוק תקופה של 7 שנים ולעתים יותר להגיש את תביעתו בגין הנזק שנגרם לו.