היה ונפגעתם בתאונה כל שהיא, כיצד תדעו אם פוליסה זו או אחרת מכסה, לפי תנאיה, מקרה כגון התאונה הרלוונטית? " />
עו”ד תאונות אישיות

תאונות אישיות

תחום נוסף בו מתמחה משרדנו, הינו ייצוג לקוחות נפגעים ובני משפחותיהם, אל מול חברות הביטוח, בכל הנוגע לנושא של תאונות אישיות. היה ונפגעתם בתאונה, כיצד תדעו אם מגיעים לכם פיצויים מחברת הביטוח? או במילים אחרות, היה ונפגעתם בתאונה כל שהיא, כיצד תדעו אם פוליסה זו או אחרת מכסה, לפי תנאיה, מקרה כגון התאונה הרלוונטית? ובכן, בכדי לתת מעט מושג ולנסות לענות ממש בקליפת האגוז, על שאלה זו, תחילה עלינו לבאר מספר הגדרות רלוונטיות...

ההגדרות אותן ניסחה המבטחת


ראשית, בכדי להתקדם בהבנת השאלה, באופן ראשוני ומינורי ביותר, האם מגיעים לנו פיצויים מתוקף פוליסת ביטוח כזו או אחרת, שיש לנו באחת מחברות הביטוח לצורך העניין. הרי, כי עלינו להתחיל בפירוש ההגדרה, מהי תאונה אישית. או במילים אחרות, כיצד תדעו אם התאונה שחלילה, או למרבה הצער, עברתם נכנסת בשערי הגדרת התאונות האישיות. ובכן, כאן המקום לציין, כי את ההגדרה בדבר "מהי תאונת דרכים" מנסחות, עקרונית, חברות הביטוח. בהמשך לזאת יצוין, כי לרוב ההגדרות נעות סביב הנוסח של: תאונה המהווה, אירוע פתאומי ובלתי צפוי למבוטח כאשר אותו מאורע הינו חיצוני לנפגע, כלומר לרוב שאינו קשור במחלה שפרצה אצל המבוטח. המדובר במאורע, כמו למשל חבלה או נפילה, שגרמה לנפגע המבוטח, לנזק גוף כגון נכות צמיתה או זמנית וכיו"ב.

הגדרה נוספת שמטבע הדברים עלינו לבדוק הינה מהו נזק בר פיצוי? קרי בהסכם עם החברה המבטחת מופיעה גם הגדרת הנזק, כגון נכות ומתי אותו נזק, שנגרם לנו בתאונה כהגדרתה, נכנס בשערי ההגדרה של הפגיעה המזכה, אתכם, בפיצוי מחברת הביטוח.
כמו כן, דבר חשוב נוסף אליו יש לשים לב, הינו סעיפי ההחרגות, קרי יתכן שבהסכם x עם חברת הביטוח יכנסו מחלות, שבדרך כלל לא נכנסות בהגדרה, של תאונה אישית, המזכה בפיצוי. אולם, בהתאם לחופש המגיע מדיני החוזים, לפיו ניתן לקבוע סעיפים עקרונית, כאוות נפשם של הצדדים לחוזה וזאת, בהסכמה. כלומר, יתכן וחלילה התפרצה אצלכם מחלה, כאשר זו עקרונית אינה מהווה חלק, מהגדרתן, של תאונות אישיות בנות פיצוי בחברת הביטוח. אולם, עקב החרגתן של מחלות כאלו ואחרות, חלילה, אזי יתכן וכן יגיע לכם פיצוי בגין החרגה זו. אם כן, לאור הנ"ל, נראה כי התנאים והתשובות, האם מגיעים לי פיצויים בגין תאונות אישיות, מצויים אצל חברות הביטוח. ובכן התשובה לזאת, הינה חיובית, אך רק בחלקה. כל זאת, שכן אף לבתי המשפט הנכבדים, ישנה מילה ולעתים אף יותר מכך בנושא.

מקרה רלוונטי שהוכרע בבית המשפט...


במקרה מצער ביותר, שהגיע אל בין כתליו של כבוד בית המשפט השלום בפ"ת. דובר באדם, שלרוע מזלו החליק במדרגות, וכתוצאה מכך שבר את עצם האגן. חרף הניתוח שעבר בהצלחה, התממש אחד מהסיכונים הנדירים יחסית לניתוח. ולכן, אותו אדם, למרבה הצער, נפטר והלך לעולמו. בעבור תקופת האבל, נזכרה אשת המנוח, כי בעלה ז"ל נהג להפריש כל חודש כסף לטובת ביטוח תאונות אישיות. לכן, הגישה האישה בקשה, לחברת הביטוח, כי תפצה אותה בגין מותו של בעלה שנגרם, עקב התאונה שארעה לו. חברת הביטוח, לא רק שהתנגדה לשלם לאישה, את הפיצוי, אלא משכה אותה בדיונים בבית המשפט במשך 4 שנים. בבית המשפט טענה חברת הביטוח, בין השאר, כי המנוח היה חלשלוש ולכן, לא שרד את הניתוח. ולפיכך ולאור זאת, כך טענה המבטחת, שהתאונה אינה מהווה גורם יחיד לתוצאה הטרגית, אין היא צריכה בפיצוי האלמנה. כבוד השופטת, ניצה מימון שעשוע, "זרקה", מה שנקרא, את חברת הביטוח "מכל המדרגות". כבוד השופטת מימון שעשוע גרסה, כי היה ותתקבל טענה זו של חברת הביטוח, הרי שתמיד יוכלו חברות הביטוח להשתמש בטענה זו, כתירוץ לא לשלם. אשר על כן, בסופו של יום, חייבה כבוד השופטת מימון שעשוע, את המבטחת, בתשלום הפיצויים לאלמנה. זאת ועוד, חייבה כבוד השופטת, את חברת הביטוח, בהוצאות משפט לטובת האלמנה בסך של 45,000 ₪.

לכן, היה ולמרבה הצער עברתם תאונה והנכם מעוניינים לדעת, האם מגיעים לכם פיצויים? ו/או נראה לכם, כי חברת הביטוח שלכם מתחמקת מתשלום? וזאת, כפי שמתרחש לא אחת. אינכם חייבים להיוותר לבדכם בסיפור זה!! פנו עוד היום למשרדנו ואנו נעריך את סיכויי תביעתכם ונשמח ללות אתכם, בדרך לא פשוטה זו שלפניכם.